Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kiezer aan zet op 20 maart wat betreft natuur en landschap

14 maart 2019 | Natascha Hokke

Acht provinciale politieke partijen kruisten 13 maart de degens tijdens het verkiezingsdebat over natuur en landschap. Het provinciale beleid is grotendeels bepalend voor natuur en landschap in jouw directe leefomgeving. Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Dat is hét moment voor alle Nederlanders om te kiezen voor een groen en levend landschap. Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en IVN Natuureducatie zijn initiatiefnemer van het debat.

Kanoroute Nieuwkoopse Plassen bij Nieuwkoop, Zuid-Holland

Zorgen over het landschap

Dat de kiezer vindt dat de provincie zich meer in moet spannen voor de bescherming van het landschap, bleek uit een enquête die eind november 2018 gehouden is onder de achterban van de natuurorganisaties. Maar liefst meer dan 7.000 inwoners uit Zuid-Holland vulden deze enquête in. Hieruit kwam naar voren dat de waardering van het landschap in Zuid-Holland het laagste is van het hele land en men zich hier ook de grootste zorgen maakt over de toekomst van het landschap. Deze zorgen hebben onder andere betrekking op bouwplannen en de intensivering van de landbouw. In Zuid-Holland is de roep om meer ruimte voor natuur het grootst. Aan de politici werd met het presenteren van de resultaten van de enquête dus een duidelijke boodschap meegegeven om het landschap te versterken.

Nieuwkoopse Plassen

Stevige discussies

Alle partijen die aan het debat meededen gaven aan natuur en landschap belangrijk te vinden, maar over de manier waarop zij vinden dat de provincie zich hiervoor in moet zetten, verschilden zij van mening. Zo gaf de PvdA aan dat het tempo omhoog moet van de realisatie van het netwerk van beschermde natuurgebieden om de biodiversiteit te kunnen beschermen en versterken. Als het nodig is zou de provincie daarin volgens deze partij ook dwingend moeten optreden om de vaart erin te houden. CDA en VVD gaven aan dat zij in willen zetten op samenwerking met de agrarische sector, ook als dat betekent dat de provincie minder grip heeft op het tempo waarin natuurmaatregelen uitgevoerd worden. Daarnaast werd er onder andere flink gediscussieerd over waar ruimte gevonden moet worden voor het aanleggen van nieuwe recreatiegebieden om in de behoefte van het toenemende aantal inwoners te kunnen voorzien.

Kiezer aan zet

Juist omdat de provincie zo belangrijk is voor natuur en landschap, roepen de natuurorganisaties alle stemgerechtigde Zuid-Hollanders op om op 20 maart naar de stembus te gaan. Veel mensen maken  zich zorgen over de verrommeling van het landschap, maar ook over zaken als achteruitgang van weidevogels, insectensterfte of vervreemding van mensen van natuur. De provinciale verkiezingen zijn dé kans om hier iets aan te doen door je groene hart te laten spreken in het stemhokje. Kiezers die nog zweven en die niet bij het debat aanwezig konden zijn, kunnen kijken op het Groene Kieskompas (www.groenekieskompas.nl) om zich te verdiepen in de standpunten van de politieke partijen over natuur en landschap.

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter