Ga direct naar inhoud

Natuurherstel in Natura 2000-gebied Sint-Jansberg

Het is één van de vijf icoonlandschappen in Nederland, een sprookjesachtig gebied waar natuur en cultuur voor het oprapen liggen. Op de Sint-Jansberg vind je beboste hellingen, akkers en moerassen en een eeuwenoude watermolen. Er leven veel verschillende dieren, waaronder dassen en tal van vogelsoorten. Ook het vliegend hert voelt zich op de Sint-Jansberg thuis. In 2024 gaat Natuurmonumenten op een aantal plekken aan de slag om dit Natura 2000-gebied verder te versterken. We vertellen je graag meer over het belang en de voortgang van de werkzaamheden.

Sint-Jansberg

Een gezond systeem

Met de werkzaamheden op de Sint-Jansberg geeft Natuurmonumenten dit prachtige gebied een opknapbeurt. Dat doen we met steun van het Programma Natuur voor Natura 2000-gebieden, waarmee provincie en Rijk het herstel van kwetsbare natuurgebieden ondersteunen. Dat is nodig, want steeds meer soorten planten en dieren verdwijnen. 

Een groep dassen bovenop hun dassenburcht

Dassen

De komende tijd werken we aan:

  • Gezonde en gevarieerde bossen
  • Herstel van het galigaanmoeras
  • Broedstoven voor het vliegend hert
  • Bamboe verwijderen

Om het gebied zo min mogelijk te verstoren, voeren we de werkzaamheden zoveel mogelijk handmatig of met klein materieel uit. Toch kun je als omwonende of bezoeker last hebben van de werkzaamheden. We vragen daarvoor je begrip. 

Naaldbomen op de Sint-Jansberg

Naaldbomen op de Sint-Jansberg

Gezonde en gevarieerde bossen

In de bossen van de Sint-Jansberg worden torenhoge beuken en eeuwenoude eiken afgewisseld door soorten als essen, esdoorn, berk en zoete kers. Die mix van boomsoorten geeft de bossen een betoverende sfeer en een uitzonderlijke kwaliteit. Op plekken waar de bossen nog niet zo gemengd zijn, halen we bomen weg en planten we nieuwe soorten aan. Zo worden deze delen van het bos net zo waardevol voor planten, dieren en mensen.

Galigaan

Galigaan

Herstel van het galigaanmoeras

In de Geuldert, aan de voet van de stuwwal, ligt een klein galigaanmoeras. Als bezoeker zie je dit verborgen paradijsje niet. Maar in het kalkhoudende moeras groeit galigaan, een grassoort die in Nederland nog maar weinig voorkomt. Deze bijzondere plek willen we dolgraag behouden. Daarom hebben we het moeras opgeschoond. Bomen zijn verwijderd en de waterhuishouding is aangepakt. 

Vliegend hert

Vliegend hert

Broedstoven voor het vliegend hert

Het vliegend hert is de grootste kever van Europa én een bedreigde diersoort. Heb je het mannetje een keer in het echt gezien? Dan zul je dat door de indrukwekkende kaken en forse afmetingen niet snel vergeten. Op de Sint-Jansberg komt het vliegend hert gelukkig nog voor, en dat willen we graag zo houden! Daarom helpen we de soort door het aanleggen en onderhouden van broedstoven.

Bamboe

Bamboe: een invasieve exoot

Bamboe verwijderen

Sommige soorten zijn we liever kwijt dan rijk. Bamboe is zo’n soort. Deze invasieve exoot komt van nature niet in dit gebied voor. Hij woekert erg, waardoor hij andere soorten verdringt. Om te voorkomen dat de plant op de Sint-Jansberg schade aanricht, halen we hem weg. Onder meer uit kwelgebied De Kooi, waar hij voor allerlei problemen zorgt. 

Pinksterbloem

Pinksterbloem

Klaar voor de toekomst

Als Natuurmonumenten zetten we ons in voor een natuurrijker Nederland. We maken ons sterk om de natuur natuurlijker, sterker en gevarieerder te maken. Dat sluit aan bij de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn). Daarin is vastgelegd dat we in Nederland de natuur verbeteren en de stikstofneerslag omlaag brengen. 

Excursies

De komende tijd organiseren we enkele excursies door het gebied en langs de geplande werkzaamheden. Onderweg leggen we uit waar welke werkzaamheden plaatsvinden. En hoe deze dit unieke gebied vooruit helpen. Houd onze projectpagina in de gaten voor meer informatie.

Contact

Heb je nu al vragen over het natuurherstel op de Sint-Jansberg? Neem dan contact op met Sander Verwoerd, Boswachter Communicatie en Beleven, via [email protected].

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid