Ga direct naar inhoud
Nieuws

De ontginningsgeschiedenis van de Sint-Pietersberg

27 mei 2024 | Lysan Wolf

Nog even en dan….. is het af! Half juni verschijnt het prachtig geïllustreerd boek over de ontginningsgeschiedenis van de Sint-Pietersberg! Het boek vertelt je alles over hoe het bijzondere en unieke ondergrondse landschap is ontstaan.

boek over de ontginningsgeschiedenis van de Sint-Pietersberg

Sinds ir. D.C. van Schaïk in 1938 zijn grote werk “De Sint Pietersberg” publiceerde, zijn er over het ontstaan van het gangenstelsel slechts deelpublicaties geschreven. Ook Van Schaïk zelf besteedt in zijn hoofdwerk weinig aandacht aan dat onderwerp. Daarom is de Stichting Oud Sint-Pieter in overleg met Natuurmonumenten een onderzoek gestart om middels veldwerk en literatuur- en archiefonderzoek de totale ontginningsgeschiedenis in beeld te brengen. 

Inmiddels is het onderzoek voltooid en medio juni verschijnen de resultaten van dit jarenlange onderzoek in een rijk geïllustreerd boek.
 

Het boek verschijnt in beperkte oplage. Te bestellen door een email te sturen naar Stichting Oud Sint-Pieter mailto:[email protected] onder vermelding van “boek”. 

De prijs bij voorintekening bedraagt € 39,50. Na 1 juli wordt dat € 45,-. 

Lysan Wolf
Lysan Wolf

Boswachter Communicatie & Beleven Sint-Pietersberg, Maastricht