Ga direct naar inhoud
Nieuws

Gevarieerd bos op D'n Observant

29 juli 2016 | Sander Verwoerd

Natuurmonumenten gaat vanaf zomer 2016 natuurbeheer aan d’n Observant uitvoeren voor een grotere planten-en dierensoortenrijkdom, o.a. voor de Spaanse vlag.

Gevarieerd bos op D'n Observant

We gaan inheemse loofbomen zoals boskriek, iep, haagbeuk en linde herplanten. Bomen zoals acacia en balsempopulier worden geringd of gekapt. HIerdoor ontstaat een natuurlijker bos dat aantrekkelijker is voor veel dieren en planten.

placeholder

Kunstmatige berg vol groen

D'n Observant is een kunstmatige berg op de Sint-Pietersberg, gemaakt van de deklagen in de ENCI groeve. De berg is in de jaren 50 beplant en is sinds 2010 in eigendom van Natuurmonumenten. Nu wordt het tijd voor bos onderhoud omdat de acacia’s en balsempopulieren de andere loofbomen verdringen en ze bieden weinig ruimte aan planten en dieren. Heb je vragen over deze werkzaamheden, neem dan contact op met Natuurmonumenten Zuid-Limburg: T. 045-521 25 22 of met [email protected]

Plannen voor de zomer

Met een grensoverschrijdend project kan Natuurmonumenten in de zomer van 2016 aangeven welke bomen gekapt gaan worden en ook bomen ringen op plekken waar geen machines bij kunnen komen. De te kappen bomen zijn straks herkenbaar aan de rode stippen. Het ringen gebeurt door Natuurmonumenten op de steile onbereikbare hellingen. Daar heeft de acacia zich sterk uitgebreid en verdringt andere soorten. Door het ringen sterven de acacia’s langzaam af en maken op termijn plaats voor andere boomsoorten. Deze geringde bomen staan steeds op afstand van wandelpaden en routes zodat er geen gevaar is voor bezoekers.

Aan het werk in de winter

In de winter van 2016 gaan we de gemerkte bomen kappen. Na de kap worden nieuwe jonge bomen zoals boskriek, iep, haagbeuk en linde geplant. Beheervrijwilligers voeren het nabeheer uit, we zetten hier ook een schaapskudde voor in. Daardoor kunnen de geplante bomen een goede start maken en zal binnen een paar jaar een gevarieerder bos in leeftijd en soorten gaan ontstaan.

In de rondgang rondom d’n Observant maken we bredere paden met bosranden voor de vlinders en de vleermuizen. Door deze werkzaamheden, die in het project Life Pays Mosan met een bijdrage van Europa en de provincie Limburg mogelijk zijn gemaakt, kan onder andere de Spaanse vlag vanuit Belgie weer de Sint Pietersberg bereiken en meer soortenrijkdom opleveren, onder andere nuttig voor de vleermuizen van de berg.

Informatie tijdens de werkzaamheden, ga mee op veldbezoek!

De maatregelen worden door Natuurmonumenten met zorg uitgevoerd, maar leveren in een deel van het jaar extra verkeer op de berg op. Met infoborden word je geattendeerd op de maatregelen.

Op 27 september kun je om 18.00 uur vanaf parkeerplaats chalet d’Observant mee met een veldbezoek. Je komt dan meer te weten over de kapwerkzaamheden in de winter en ziet de voortgang van het ringen. Meld je aub vooraf aan bij André Hassink: [email protected] of 06 1001 3480.

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd