Skrins

Nieuws uit Skrins

 • Kijk Eens Met Andere Ogen
  07 juni 2019 | Hanneke Wijnja

  Kijk Eens Met Andere Ogen

  Friese Milieu Federatie, Kening fan ‘e Greide en Natuurmonumenten lanceerden op 12 juni het bijzondere project “Kijk Eens Met Andere Ogen” in de vogelkijkhut van Skrins. Met dit project willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor het belang van het bijzondere Friese weidelandschap.

 • Buitelende kieviten
  04 maart 2019 | Hanneke Wijnja

  Weidevogelseizoen aangebroken in Friesland

  Met de vondst van het eerste kievitsei in de provincie Fryslân verklaren we het weidevogelbroedseizoen voor geopend. Nog nooit eerder gebeurde dat zó vroeg in het jaar. De afgelopen maanden stonden in het teken van de voorbereidingen en iedere dag zagen we meer leven in de weilanden. Kieviten, scholeksters, grutto's en veldleeuweriken kwamen terug van hun overwinteringsgebieden, smienten en goudplevieren groeperen zich voor de reis naar hun broedgebieden.

 • logo