Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Essentaksterfte Wijde Blik

18 december 2017 | Tamara Overbeek

Door essentaksterfte worden er komende winter 150 essen afgezaagd langs de Wijde Blik bij Loosdrecht.

Essentaksterfte Wijde Blik

<h3>Veiligheid en overlast</h3>
<p>Door deze ziekte worden de bomen zwak en kunnen er makkelijk takken afbreken. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen voor wandelaars en fietsers op de A. Lambertszkade. Omdat de werkzaamheden bestaan uit zagen, afvoeren en takken versnipperen wordt dit pad in het kader van de veiligheid tijdelijk afgesloten en is dus niet toegankelijk. Dit wordt zowel aan de Kortenhoefse – als aan de Vreelandse ingang met bebording zichtbaar gemaakt. Omwonenden wordt vanwege de bereikbaarheid ook verzocht geen auto’s te parkeren aan de ingang aan het Moleneind . De periode en duur van de werkzaamheden hangt voor een groot deel af van de weersomstandigheden. Wij hopen dat gebruikers begrip hebben voor de tijdelijke overlast die wordt veroorzaakt.</p>
<h3>Kans voor waterriet</h3>
<p>Tijdens deze werkzaamheden worden er ook wilgen geknot en bomen verwijdert die over het water hangen. Hierdoor krijgt het waterriet meer licht en kan het beter uitgroeien. Veel vogels profiteren hiervan zoals de rietzanger en hopelijk keert zelfs de grote karekiet hier terug. De provincie Noord-Holland betaalt mee aan dit project, omdat het past binnen het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. De werkzaamheden worden voor een deel gezamenlijk met Waternet uitgevoerd, omdat zij mede-eigenaar zijn van de A. Lambertszkade.</p>
<h3>Landschappelijke waarde</h3>
<p>Natuurmonumenten vindt het heel vervelend dat deze bomen afgezaagd moeten worden. Daarom wordt er tijdens de werkzaamheden zorgvuldig rekening gehouden met de landschappelijke en historische waarde van de kade tussen het Wijde Blik en de Loenderveensche plas. Na deze werkzaamheden hoopt Natuurmonumenten dat het pad weer jaren ongestoord gebruikt kan worden.</p>
<h3>Essentaksterfte</h3>
<p>Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel, afkomstig van het vals essenvlieskelkje die afkomstig is uit Azië. De schimmel infecteert de bomen via het blad. De eerste symptomen bestaan uit bladvlekjes gevolgd door het afsterven van het geïnfecteerde blad en daarna afstervende takken in de kroon.</p>
<p>Er zijn geen middelen beschikbaar om essen tegen essentaksterfte te beschermen. Ook bestaat er geen behandeling waarmee aangetaste bomen kunnen worden genezen. In Nederland wordt hier onderzoek naar gedaan door Wageningen University &amp;Research.</p>

placeholder
Tamara Overbeek
Tamara Overbeek