Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Natuurmonumenten werkt aan bijzondere natuur in de Vechtplassen

24 oktober 2017 | Tamara Overbeek

Op verschillende locaties in de Vechtplassen gaat Natuurmonumenten maatregelen uitvoeren om de kwaliteit van de natuur te verbeteren.

Natuurmonumenten werkt aan bijzondere natuur in de Vechtplassen

<h3>Maatregelen</h3>
<p>De maatregelen bestaan in de Weersloot uit het verwijderen van bosopslag en het herstel van oude petgaten. Hiermee wordt de basis gevormd voor trilveen en veenmosrietland. De aanwezigheid van deze waardevolle natuurtypen hebben geleid tot de aanwijzing van de Vechtplassen als Natura2000 gebied. In ‘t Hol wordt ook bosopslag verwijderd met hetzelfde doel. En in de Ruigehoek wordt bosopslag verwijderd uit het rietland ten behoeve van de kleine karekiet en de rietzanger.</p>
<h3>Verlanding</h3>
<p>De natuur in de Vechtplassen is bijzonder omdat er verschillende fases van verlanding plaatsvinden in dit gebied. Bij verlanding raakt open water (petgaten) steeds meer begroeid met waterplanten, waardoor een petgat volledig dichtgroeit. De bodem wordt dan steeds dikker en raakt vervolgens begroeid met bomen. Uiteindelijk staat er een bos. Dit proces duurt jaren. Maar als Natuurmonumenten niet ingrijpt, dan bestaan de hele Vechtplassen over vijftig jaar uit bos. En dat willen we niet. Want juist in deze verschillende verlandingsfases profiteren heel veel zeldzame planten en dieren van een geschikt leefgebied zoals de ronde zonnedauw.</p>

placeholder

<h3>LIFE</h3>
<p>Deze maatregelen worden uitgevoerd in het kader van het LIFE project ‘New LIFE for Dutch Fens’ (Nieuw leven in het veen). LIFE+ Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en diersoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit.</p>

placeholder
Tamara Overbeek
Tamara Overbeek