Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Nieuws van de boswachter

Nieuw gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

08 AUGUSTUS 2017 | Tamara Overbeek

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen oplossing voor hardnekkige problemen

Nieuw gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Samenwerking

Om de problemen aan te pakken hebben een groot aantal partijen besloten om samen te werken. Onder meer de provincies Noord-Holland en Utrecht, een aantal gemeenten, horeca- en recreatieondernemers, waterbeheerders en Natuurmonumenten hebben hun intentie uitgesproken om samen tot oplossingen te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende, soms tegenstrijdige belangen. De provincies hebben geld beschikbaar gesteld om het gebiedsakkoord uit te voeren.

Welke maatregelen staan er in het gebiedsakkoord?

  • Aanleg van 800 ha nieuwe natuur
  • Aanleg ecologische verbindingen en faunapassages
  • Baggeren van de Loosdrechtse plassen
  • Verbetering van de waterkwaliteit
  • Versterking van de recreatie door onder meer de aanleg van nieuwe recreatieve routes

Integrale aanpak van problemen

Natuurmonumenten werkt mee aan het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen omdat de vereniging gelooft in een integrale aanpak van de natuur, economie en waterkwaliteit. Hiermee maken de maatregelen meer kans op daadwerkelijke uitvoering dan met een individuele aanpak.

Kanttekening

Een kanttekening plaatst Natuurmonumenten bij een potentiële vaarverbinding tussen het Hilversums kanaal en de Loosdrechtse plassen via de Wijde Blik. Voor de Oostelijke Vechtplassen geldt momenteel een zonering, waarbij in het zuiden intensieve recreatie mogelijk is en richting het noorden meer plaats is voor rust en natuur. Een vaarverbinding zou deze zonering wellicht kunnen verstoren.

Milieu Effect Rapportage

Op dit moment kunnen we niet goed inschatten welke gevolgen een vaarverbinding heeft voor het extensieve recreatieve karakter, de natuur en de landschappelijke waarde van de Wijde Blik. Dit moet onderzocht worden door middel van een Milieu Effect Rapportage (MER), waarvoor Natuurmonumenten haar kennis en expertise beschikbaar zal stellen. Onder meer op basis van de resultaten van de MER zal Natuurmonumentenhaar standpunt bepalen over de realisatie van een vaarverbinding.Dit filmpje geeft een mooie weergave van de aanwezige problemen in het gebied en het nut van een gebiedsakkoord. Video of Natuur en recreatie in de Oostelijke Vechtplassen verbeteren met Gebiedsakkoord

Tamara Overbeek

Volg mij:Twitter