Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Nieuws van de boswachter

Opening natuurgebied Vuntus

14 JUNI 2017 | Tamara Overbeek

Op 14 juni jl. is het natuurgebied de Vuntus geopend na een herinrichting; nu nog meer ruimte voor mens en dier!

Opening natuurgebied Vuntus

Met de herinrichting van de Vuntus worden de doelstellingen van Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water voor dit gebied gehaald. Deze doelstellingen bestaan bijvoorbeeld uit realisatie van blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden. Maar ook verbetering van trilveenvegetaties en veenmosrietlanden. Hiermee willen we ruimte bieden voor soorten zoals de otter, noordse woelmuis, waterspitsmuis, roerdomp, grote karekiet, rietzanger en ringslang.

De waterhuishouding is ingericht volgens het polderdoorstroomprincipe. Dit betekent dat de aanvoer van voedselrijk water wordt verminderd en het kwelwater (opborrelend grondwater) juist wordt vastgehouden. Verder zijn er bomen verwijderd, petgaten gegraven en is er geplagd. Voor de recreant zijn de kanorustplaatsen hersteld, er is een wandelpad aangelegd en er zijn twee picknickplaatsen gerealiseerd.

De opening was op 14 juni jl. waarbij gedeputeerde natuur Adnan Tekin, waterschapsbestuurder Wiegert Dulfer en directeur natuurbeheer Teo Wams van Natuurmonumenten gezamenlijk het informatiepaneel op de picknickplaats bij de ingang van het nieuwe wandelpad aan de ’s-Gravelandsevaartweg in Loosdrecht onthuld hebben. Voor dit project was er namelijk een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Natuurmonumenten, Provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Het is ook deels gefinancierd door de LIFE-subsidie van de EU.

Tamara Overbeek

Volg mij:Twitter