Ga direct naar inhoud
Nieuws

Opening natuurgebied Vuntus

14 juni 2017 | Tamara Overbeek

Op 14 juni jl. is het natuurgebied de Vuntus geopend na een herinrichting; nu nog meer ruimte voor mens en dier!

Opening natuurgebied Vuntus

Met de herinrichting van de Vuntus worden de doelstellingen van Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water voor dit gebied gehaald. Deze doelstellingen bestaan bijvoorbeeld uit realisatie van blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden. Maar ook verbetering van trilveenvegetaties en veenmosrietlanden. Hiermee willen we ruimte bieden voor soorten zoals de otter, noordse woelmuis, waterspitsmuis, roerdomp, grote karekiet, rietzanger en ringslang.

De waterhuishouding is ingericht volgens het polderdoorstroomprincipe. Dit betekent dat de aanvoer van voedselrijk water wordt verminderd en het kwelwater (opborrelend grondwater) juist wordt vastgehouden. Verder zijn er bomen verwijderd, petgaten gegraven en is er geplagd. Voor de recreant zijn de kanorustplaatsen hersteld, er is een wandelpad aangelegd en er zijn twee picknickplaatsen gerealiseerd.

De opening was op 14 juni jl. waarbij gedeputeerde natuur Adnan Tekin, waterschapsbestuurder Wiegert Dulfer en directeur natuurbeheer Teo Wams van Natuurmonumenten gezamenlijk het informatiepaneel op de picknickplaats bij de ingang van het nieuwe wandelpad aan de ’s-Gravelandsevaartweg in Loosdrecht onthuld hebben. Voor dit project was er namelijk een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Natuurmonumenten, Provincie Noord-Holland en Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Het is ook deels gefinancierd door de LIFE-subsidie van de EU.

placeholder
Tamara Overbeek
Tamara Overbeek