Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Nieuws van de boswachter

Recordaantal broedvogels in Waverhoek

19 JANUARI 2017 | Tamara Overbeek

In 2016 zijn er maar liefst 44 nesten geteld van de kluut.

Recordaantal broedvogels in Waverhoek

Voor steltlopers was 2016 een goed jaar. Naast de kluut deden ook de kievit, scholekster en tureluur het goed. Opvallend waren de waargenomen territoria van een kemphaan en twee watersnippen.

Ontwikkeling

Aan de toename van struweel en ruigte is te zien dat het gebied zich steeds verder ontwikkelt. Vogels van ruiger rietland deden het dit jaar daarom ook goed met 3 sprinkhaanzangers, 12 blauwborsten en 5 bosrietzangers. Dit is gelukkig niet ten koste gegaan van de rietvogels. Van kleine karekiet, rietzanger en rietgors zijn nog nooit eerder zoveel geteld territoria als afgelopen jaar.

Natte natuur

De Waverhoek is circa 60 hectare groot en sinds 2007 ingericht als nieuwe, natte natuur. Het waterpeil is toen verhoogd tot plas-dras, waar vooral water- en moerasvogels van profiteren. Er zijn plassen gegraven die omzoomd raken met rietkragen, biezen en lisdodde. Deze natte natuur is gunstig voor verscheidene vogelsoorten.

In 2016 heeft IVN- de Ronde Venen & Uithoorn een natuurfilm gemaakt over de Waverhoek. Het geeft je een goede indruk van deze prachtige natuur.

Tamara Overbeek

Volg mij:Twitter