Ga direct naar inhoud
Nieuws

Recordaantal broedvogels in Waverhoek

19 januari 2017 | Tamara Overbeek

In 2016 zijn er maar liefst 44 nesten geteld van de kluut.

Recordaantal broedvogels in Waverhoek

<p> Voor steltlopers was 2016 een goed jaar. Naast de kluut deden ook de kievit, scholekster en tureluur het goed. Opvallend waren de waargenomen territoria van een kemphaan en twee watersnippen.</p>
<h3>Ontwikkeling</h2>
<p>Aan de toename van struweel en ruigte is te zien dat het gebied zich steeds verder ontwikkelt. Vogels van ruiger rietland deden het dit jaar daarom ook goed met 3 sprinkhaanzangers, 12 blauwborsten en 5 bosrietzangers. Dit is gelukkig niet ten koste gegaan van de rietvogels. Van kleine karekiet, rietzanger en rietgors zijn nog nooit eerder zoveel geteld territoria als afgelopen jaar.</p>
<h3>Natte natuur</h2>
<p>De Waverhoek is circa 60 hectare groot en sinds 2007 ingericht als nieuwe, natte natuur. Het waterpeil is toen verhoogd tot plas-dras, waar vooral water- en moerasvogels van profiteren. Er zijn plassen gegraven die omzoomd raken met rietkragen, biezen en lisdodde. Deze natte natuur is gunstig voor verscheidene vogelsoorten.</p>
<p>In 2016 heeft IVN- de Ronde Venen &amp; Uithoorn een <a href="https://www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn/op-locatie-waverhoe…; gemaakt over de Waverhoek. Het geeft je een goede indruk van deze prachtige natuur.</p>

Tamara Overbeek
Tamara Overbeek