Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Utrechtse natuur- en landbouworganisaties presenteren Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur

30 november 2017 | Floor Woortman

Verwezenlijken droom is weer een stap dichterbij.

Utrechtse natuur- en landbouworganisaties presenteren Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur

<p>De initiatiefnemers van het Actieplan zijn de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), Landschap Erfgoed Utrecht, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, LTO Noord en de agrarische collectieven in de provincie Utrecht. Zij willen het plan gaan uitvoeren in samenwerking met provincie, waterschappen en lokale overheden. Daarvoor sommen ze in het actieplan een aantal acties op voor diverse partijen.</p>
<h3>Hard nodig</h3>
<p>Uitvoering van het Actieplan is hard nodig. Door intensivering en schaalvergroting van de landbouw nam de soortenrijkdom in veel landbouwgebieden af. En dan gaat het niet alleen om vogels en planten, maar ook om insecten en het bodemleven. Niet voor niets kondigden onlangs nog 18 landelijke natuur-, landbouw en kennisorganisaties een Deltaplan Biodiversiteitsherstel 2030 aan.</p>
<h3>Plan van aanpak</h3>
<p>De initiatiefnemers in Utrecht hebben al een aanpak voor ogen. Zij willen af van de harde grenzen die zijn ontstaan tussen natuur- en landbouw. En een beweging in gang zetten naar slimme combinaties waar de natuur én de landbouw van profiteren. Door kringlopen op regionale schaal te sluiten en ruimte te geven aan natuurlijke processen nemen de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid toe. Ook wordt de landbouw minder gevoelig voor ziekten en plagen. Landbouw met natuur kan op allerlei niveaus worden ontwikkeld: van het erf tot een heel gebied. De initiatiefnemers willen in de praktijk aan de slag, boeren inspireren, nieuwe aanpakken testen, ervaringen delen en zodoende verder ontwikkelen.</p>
<h3>Inloopbijeenkomst Landbouwvisie</h3>
<p>De initiatiefnemers roepen de provincie Utrecht op om 'haar' acties uit het Actieplan vast te leggen in de nieuwe Landbouwvisie, en om de acties samen met hen uit te voeren. De nieuwe Landbouwvisie is het onderwerp van twee inloopbijeenkomsten op 30 november, in de middag (13.30-15.30) en de avond (19.30-21.30). Tijdens de avondbijeenkomst zal gedeputeerde Maasdam-Hoevers het Actieplan in ontvangst nemen. Plaats van handeling is de Foyer van het Huis voor de provincie, Archimedeslaan 6 te Utrecht. </p>

FloorWoortman
Floor Woortman