Toekomstbestendig landgoed Velhorst

Natuurmonumenten streeft op landgoed Velhorst bij Lochem naar een toekomstbestendig en levend landgoed. Denk aan een duurzame rol voor de landbouw, natuurvriendelijk beheer, vergroting van biodiversiteit, aanpak van droogte en een optimale beleving van de hoogtepunten van het landgoed. Momenteel spelen er veel zaken op dit vlak. Op deze pagina lees je de laatste stand van zaken.

Velhorst van boven

De komende jaren zijn onze boswachters en projectleiders op landgoed Velhorst druk met de volgende doelen en projecten:

  1. Samenwerking met natuurboerderij Velhorst voor duurzaam agrarisch beheer;
  2. Veiligstellen en uitbreiden natuurwaarden bij het Kienveen door inrichting nieuw verworven percelen;
  3. Verdroging tegengaan op landgoed door de Velhorsterlaak watervoerend te maken en water te bergen in de rabattenbossen en in het Kienveen water langer vast te houden;
  4. Meewerken aan klimaatrobuuste en biodiversere Berkel door hermeandering en aanpassing stuwen;
  5. Ontwikkeling van enkele hectares glanshaverhooilanden aan de oevers van de Berkel;
  6. Optimale beleving van Velhorst, waaronder de Staringkoepel.

1. Natuurboerderij Velhorst

Natuurmonumenten werkt sinds 2018 samen met Vrienden van Velhorst voor een duurzaam agrarisch beheer. Dat levert mooie producten op en heeft een positief effect op de biodiversiteit van het landgoed. Door mensen te betrekken, verbinden en inspireren willen de Vrienden van Velhorst graag een voorbeeldbedrijf zijn voor duurzame landbouw. 

Momenteel werken we samen aan de realisatie van nieuwe functionele bedrijfsgebouwen die goed passen op het landgoed én geschikt zijn voor het gemengd agrarische bedrijf.

De Natuurboerderij op Velhorst is een mooi voorbeeld van een gemengd agrarisch bedrijf anno nu

De Natuurboerderij op Velhorst is een mooi voorbeeld van een gemengd agrarisch bedrijf anno nu

2. Natuurlijk kronkelende Berkel

Samen met Waterschap Rijn en IJssel denken we op de Velhorst na over een zogenaamde 'klimaat-robuuste en biodiversere' Berkel. Daarvoor gaat een deel van de Berkel weer kronkelen (meanderen) en worden stuwen aangepast zodat ze vispasseerbaar worden. Dit gaat een enorme impuls geven aan de landschappelijke beleving en de rivier- oevernatuur.

3. Water brengt leven

Het probleem van verdroging op het landgoed, dat vooral bij de natuurgraslanden en bomen heel goed zichtbaar is, proberen we op te lossen door te kijken of de Velhorsterlaak en de rabattenbossen weer een waterbergingsfunctie kunnen krijgen. In de verdroogde bossen blijft dan langer water staan. Goed voor de natuur en goed voor de landbouw.

"Nu willen we de rabatten juist weer vullen om water langer vast te kunnen houden. De rabatten kunnen als buffer dienen als er in korte tijd veel neerslag valt, zoals vaker gebeurt door de klimaatverandering. We kunnen het water hier rustig de grond in laten zakken, het kan alle kanten op"

Lees meer over Water op de Velhorst >>

bever zwemt

In een natuurlijke Berkel voelt de bever zich uitermate goed thuis

4. Natuurparel Kienveen; het beschermen waard

Veen in de Graafschap? Dat alleen al is bijzonder. De bijbehorende flora zijn dat ook. Kienveen is een kwetsbaar vochtig stukje op Velhorst. Met veel kikkers en bijzondere planten als melkviooltje, moerashertshooi, draadgentiaan, vetblad, moeraswespenorchis en gagel. Daarom doen boswachters van Natuurmonumenten er alles aan de natuurwaarden in het Kienveen te behouden en de kans te geven zich uit te breiden.

Kenmerkend voor Kienveen: karakteristieke jeneverbes te midden van zeldzame planten

Kenmerkend voor Kienveen: karakteristieke jeneverbes te midden van zeldzame planten

5. Glanshaverhooilanden op historische plekken

Glanshaverhooiland zijn hooilanden met (zeer) bloemrijke vegetaties van het zogenaamde glanshaververbond. Goede vormen van dit beheertype zijn helaas zeldzaam geworden in Nederland. Langs de Berkel aan de zijde van de Boevinkbrug komen ze weer terug op hun historische plek. Hooi op de lage en natte delen langs de rivier en graan op de hogere essen.

vochtig hooiland

Over enkele jaren staan er hopelijk veel bloemen tussen het hooi langs de Berkel

6. Optimale beleving Velhorst

Een tocht over landgoed Velhorst begin je vanaf de Natuurmonumenten parkeerplaats aan de Lage Weg. Daar starten enkele korte wandelingen en een lange tocht van 18 km. Kom je op donderdag, dan staan onze enthousiaste tuinvrijwilligers je graag te woord in de historische moestuin.

Loop je vervolgens verder langs de Berkel dan is een tochtje over de Berkel met het trekpontje en de beklimming van de Staringkoepel een must. Met Museum Staal uit Almen zijn we in gesprek over een intensere samenwerking met mooie belevingsconcepten als resultaat.

 

Velhorst

Ineens doemt ie op, de Staringkoepel

Vragen

Je vragen op opmerkingen over het bovenstaande kun je mailen naar: [email protected]

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo