Ga direct naar inhoud

Toekomstbestendig landgoed Velhorst

Natuurmonumenten streeft op landgoed Velhorst bij Lochem naar een toekomstbestendig en levend landgoed. Denk aan een duurzame rol voor de landbouw, natuurvriendelijk beheer, vergroting van biodiversiteit, aanpak van droogte en een optimale beleving van de hoogtepunten van het landgoed. Momenteel spelen er veel zaken op dit vlak. Op deze pagina lees je de laatste stand van zaken.

Velhorst van boven

De komende jaren zijn onze boswachters en projectleiders op landgoed Velhorst druk met de volgende doelen en projecten:

  1. Samenwerking met natuurboerderij Velhorst voor duurzaam agrarisch beheer;
  2. Veiligstellen en uitbreiden natuurwaarden bij het Kienveen door inrichting nieuw verworven percelen;
  3. Verdroging tegengaan op landgoed door de Velhorsterlaak watervoerend te maken en water te bergen in de rabattenbossen en in het Kienveen water langer vast te houden;
  4. Meewerken aan natuurrijke Berkel door aanpassing van de vistrap. Hierbij krijgen stuw en brug gelijk een opknapbeurt.
  5. Ontwikkeling van enkele hectares glanshaverhooilanden aan de oevers van de Berkel;
  6. Optimale beleving van Velhorst, waaronder de Staringkoepel.

1. Natuurboerderij Velhorst

Natuurmonumenten werkt sinds 2018 samen met Vrienden van Velhorst voor een duurzaam agrarisch beheer. Dat levert mooie producten op en heeft een positief effect op de biodiversiteit van het landgoed. Door mensen te betrekken, verbinden en inspireren willen de Vrienden van Velhorst graag een voorbeeldbedrijf zijn voor duurzame landbouw. 

Samen hebben we nieuwe functionele bedrijfsgebouwen gerealiseerd, die goed passen op het landgoed én geschikt zijn voor het gemengd agrarische bedrijf.

Nieuwe stal  Natuurboerderij Velhorst

Nieuwe functionele bedrijfsgebouw (links) passend op het landgoed én geschikt voor een gemengd agrarische bedrijf

2. Natuurrijke Berkel

Het Waterschap Rijn en IJssel werkt aan een natuurrijke Berkel. Op landgoed Velhorst werken we daar aan mee. De bestaande vispassage op grond van Natuurmonumenten is daarvoor al heel belangrijk. Door ook in de Berkel zelf de vistrap aan te passen kunnen vissen veilig hoogteverschillen in de rivier overbruggen en hebben ze een groter leefgebied. Hierbij krijgen de stuw en de brug gelijk een opknapbeurt.

Bestaande bypass voor vissen langs de Berkel (NM)

De bestaande vispassage op grond van Natuurmonumenten

3. Water brengt leven

Het probleem van verdroging op het landgoed, dat vooral bij de natuurgraslanden en bomen heel goed zichtbaar is, proberen we op te lossen door te kijken of de Velhorsterlaak en de rabattenbossen weer een waterbergingsfunctie kunnen krijgen. In de verdroogde bossen blijft dan langer water staan. Goed voor de natuur en goed voor de landbouw.

"Nu willen we de rabatten juist weer vullen om water langer vast te kunnen houden. De rabatten kunnen als buffer dienen als er in korte tijd veel neerslag valt, zoals vaker gebeurt door de klimaatverandering. We kunnen het water hier rustig de grond in laten zakken, het kan alle kanten op"

Lees meer over Water op de Velhorst >>

bever zwemt

In een natuurlijke Berkel voelt de bever zich uitermate goed thuis

4. Natuurparel Kienveen; het beschermen waard

Veen in de Graafschap? Dat alleen al is bijzonder. De bijbehorende flora zijn dat ook. Kienveen is een kwetsbaar vochtig stukje op Velhorst. Met veel kikkers en bijzondere planten als melkviooltje, moerashertshooi, draadgentiaan, vetblad, moeraswespenorchis en gagel. Daarom doen boswachters van Natuurmonumenten er alles aan de natuurwaarden in het Kienveen te behouden en de kans te geven zich uit te breiden.

Kenmerkend voor Kienveen: karakteristieke jeneverbes te midden van zeldzame planten

Kenmerkend voor Kienveen: karakteristieke jeneverbes te midden van zeldzame planten

5. Glanshaverhooilanden op historische plekken

Glanshaverhooiland zijn hooilanden met (zeer) bloemrijke vegetaties van het zogenaamde glanshaververbond. Goede vormen van dit beheertype zijn helaas zeldzaam geworden in Nederland. Langs de Berkel aan de zijde van de Boevinkbrug gaan we in 2024 aan het werk om ze weer terug te krijgen op hun historische plek. Hooi op de lage en natte delen langs de rivier en graan op de hogere essen.

bloemrijk hooiland Velhorst

Over enkele jaren staan er hopelijk veel bloemen tussen het hooi langs de Berkel

6. Optimale beleving Velhorst

Een tocht over landgoed Velhorst begin je vanaf de Natuurmonumenten parkeerplaats aan de Lage Weg. Daar starten enkele korte wandelingen en een lange tocht van 18 km. Kom je op donderdag, dan staan onze enthousiaste tuinvrijwilligers je graag te woord in de historische moestuin.

Loop je vervolgens verder langs de Berkel dan is een tochtje over de Berkel met het trekpontje en de beklimming van de Staringkoepel een must. Met Museum Staal uit Almen zijn we in gesprek over een intensere samenwerking met mooie belevingsconcepten als resultaat.

Velhorst

Ineens doemt ie op, de Staringkoepel

Vragen

Je vragen op opmerkingen over het bovenstaande kun je mailen naar: [email protected]

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid