Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe recreatieborden in het Weteringse Broek onthuld

16 december 2021 | Ramona Fredriks

Tussen Apeldoorn en Teuge is de aanleg van 75 hectare nieuwe natuur in het Weteringse Broek afgerond. Op donderdag 16 december onthulden een aantal bewoners uit het Weteringse Broek en de omliggende dorpen de nieuwe recreatieve bebording in het Weteringse Broek.

Nieuwe recreatieborden in het Weteringse Broek onthuld

“Dankzij de nieuwe informatieborden krijgt de nieuwe natuur de aandacht die het verdient en dit moment vormt ook de afronding van de gebiedsontwikkeling in het Weteringse Broek, waar natuur, recreatie en landbouw goed samen gaan”, zegt gebiedsmanager Hans van Dijk van Natuurmonumenten.

Aantrekkelijker voor recreanten

Wethouder Wim Willems van de gemeente Apeldoorn benadrukt hoe belangrijk natuurgebieden als het Weteringse Broek zijn voor de stad en de omliggende dorpen. “Het Weteringse Broek is een ontzettend mooie plek geworden voor inwoners en bezoekers om te recreëren. Daarnaast is de nieuwe natuur ook erg goed voor de biodiversiteit en levert het een bijdrage aan onze eigen klimaatdoelstellingen.”

Groene Mal en gebiedsvisie

In 2007 hebben de colleges van B&W en de gemeenteraden van Apeldoorn en Voorst én het bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe ingestemd met de Gebiedsvisie Weteringse Broek. Deze gebiedsvisie is een uitwerking van de Groene Mal. Het gemeentelijk groenbeleid uit de Groene Mal geeft een samenhangende groenstructuur voor de stad en directe omgeving.

Inmiddels zijn de doelstellingen uit de gebiedsvisie gerealiseerd. Er is 75 hectare nieuwe natuur aangelegd, de weteringen zijn heringericht ten behoeve van natuur en waterberging, erfbeplantingen zijn versterkt en aangebracht en er is een energiebos aangeplant. Naast een recreatief knooppunt en recreatieve voorzieningen zijn er 14 kilometer aan fietspaden, 10 kilometer aan wandelpaden, een ecologische verbindingszone en een extra snelwegoversteek gerealiseerd. In 2021 is de laatste 7,5 hectare nieuwe natuur gereed. Essentieel voor het gebied is dat de landbouw een belangrijke economische drager blijft.

Fietspaden en wandelpaden in het Weteringse Broek

In het Weteringse Broek zijn 14 kilometer aan fietspaden en 10 kilometer aan wandelpaden aangelegd.

Groene verbindingen

Door intensieve samenwerking van de bewoners, de gemeenten Apeldoorn en Voorst, Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland en Natuurmonumenten zijn belangrijke groene en waterrijke verbindingen ontstaan tussen kleinere en grotere gebieden, zodat plant- en diersoorten zich kunnen verspreiden. Natuurmonumenten beheert ruim 30 hectare in 5 deelgebieden in het Weteringse Broek: Broeklandse Kapel, Beemterdal, Drostendal, Het Hul en Teugse Broek. Het merendeel van de overige 40 hectare natuur is in beheer bij particulieren en een kleiner deel bij deA-ANV VIJZ

Namen deelgebieden

Begin 2021 heeft Natuurmonumenten onder inwoners een oproep gedaan om mee te denken over de namen van de nieuwste deelgebieden in het Weteringse Broek. Uit verschillende inzendingen is gekozen voor de namen Broeklandse Kapel, Beemterdal en Teugse Broek. De naaminzenders mochten het nieuwe welkomstbord onthullen.

Boswachters heten bezoekers welkom

Aankomend voorjaar - om precies te zijn op zaterdag 21 mei 2022 - heten de boswachters van Natuurmonumenten de inwoners van het gebied, Apeldoorn en de omliggende dorpen van harte welkom. Op verschillende mooie plekken in het Weteringse Broek zullen de boswachters klaarstaan om meer te vertellen over de natuurontwikkeling. Meer informatie hierover volgt op de website van Natuurmonumenten en in de vitrines van de grote welkomstborden in het Weteringse Broek.

Ramona Fredriks
Ramona Fredriks