Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurherstel Witte Veen op 12 december van start

06 december 2022 | Jantine Wesselink

In opdracht van Natuurmonumenten start aannemer Negam op 12 december met de eerste natuurherstelwerkzaamheden in het Witte Veen. We starten in het deel ten noorden van de Wargerinksweg en gaan daar onder andere overblijfselen van greppels dichtmaken en bomen en opslag verwijderen. Ook verwijderen we op cruciale plekken de voedselrijke bovenlaag.

burenwandeling Witte Veen

Het project in het kort

 • Waar? in het Witte Veen bij Haaksbergen
 • Wat? een natuurherstelproject met een belangrijk klimaatcomponent
 • Wie? Natuurmonumenten met financiers Provincie Overijssel (Natura 2000), LNV (versnelde aanpak stikstof) en EU (Life Climate)
 • Wanneer? Start in december 2022 met meerdere uitvoeringsjaren. Dit om te zorgen dat er delen zijn waar niet gewerkt wordt (rustgebieden voor dieren) tijdens de uitvoering. Daarnaast wordt door de fasering de overlast voor bezoekers en gebruikers van het gebied zo klein mogelijk gehouden.
 • Waarom? Het Witte Veen is grensoverschrijdend en Europees beschermde topnatuur, Natura 2000 dat huis biedt aan bijvoorbeeld hoogveenglanslibel, heideblauwtje, glimworm, nachtzwaluw, boomkikker, éénarig wollegras, veenpluis en gasten als kraanvogel. Een teveel aan stikstof en weersextremen zoals lange periodes van droogte bedreigen deze unieke natuur. Tevens kan een hoogveen dat goed functioneert veel water en CO2 opslaan. Met een pakket aan uitgekiende – vooral hydrologische - maatregelen houden we water langer vast, vergroten we de oppervlakte (natte) heide en zorgen we voor een betere waterkwaliteit in de vennen en poelen.
Veenpluis

veenpluis, typisch voor hoogveen

We gaan de volgende concrete ingrepen doen

 • We verwijderen op verschillende plekken bomen ten gunste van hoogveen-ontwikkeling en vochtige heide;
 • We herstellen de hoogveendamwand, plaatsen en vervangen enkele stuwtjes;
 • We dempen greppelrestanten binnen het gebied;
 • We herstellen oude vennen en verbeteren de waterkwaliteit van huidige vennen;
 • We maaien delen van het gebied extra of plaggen ze kleinschalig;
 • We onderzoeken met peilbuizen en 'flux chambers' hoeveel CO2 hoogveen kan opslaan.
Witte Veen - Natuurmonumenten

Praktische informatie

 • De blauwe wandelroute ten noorden van de Wargerinksweg zal omgeleid worden. Hetzelfde geldt voor de fietspaden in dat deel;
 • Het noordelijk deel van de Witteveenweg en de Bramerveldweg worden voornamelijk gebruikt als rijroute voor de machines;
 • De werkkeet van en aannemer Negam staat bij de Wargerinksweg 57;
 • Tweewekelijks op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur houden zij daar inloop. Wees welkom om even binnen te lopen met een vraag of opmerking;
 • Eelerwoude is directievoerder en toezichthouder;
 • Wij zijn bereikbaar via [email protected];
 • Gedurende het project op de hoogte blijven over werkzaamheden, informatiemomenten, nieuwtjes e.d.? Abonneer je dan op het Bericht van de Boswachter. Dat kan door een mailtje te sturen aan bovenstaand mailadres;
 • En houd de projectpagina in de gaten voor de meest actuele informatie. Hier vind je ook de overzichtskaart met de verschillende natuurherstelmaatregelen en een speciale projectvideo.

Natuurherstel Witte Veen

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink