Nieuws van de boswachter

Uniek: broedende kraanvogels in het Korenburgerveen

19 mei 2015 | Susanne Blommaert

Een unieke gebeurtenis: voor het eerst in minstens 100 jaar broedt er een koppeltje kraanvogels in het Korenburgerveen, bij Winterswijk.

Uniek: broedende kraanvogels in het Korenburgerveen

Boswachter Hans Rauwerdink is opgetogen. Waar natuurliefhebbers uit de omgeving van het Korenburgerveen al jaren op hoopten, gebeurt nu. Een koppeltje kraanvogels broedt in het kwetsbare hoogveengebied bij Winterswijk. “De afgelopen jaren zagen we wel vaker kraanvogels in het veen. Maar die trokken altijd na een aantal weken weer verder. De kraanvogels die er nu zitten, een mannetje en een vrouwtje, zijn gebleven. Eerst zagen we ze allebei. Sinds een week of twee zien we afwisselend óf het mannetje, óf het vrouwtje foerageren (voedsel zoeken) in de bufferzone. Dat betekent zeer waarschijnlijk, dat er gezinsuitbreiding op komst is.”

placeholder

Eén van de kraanvogels samen met een ooievaar. Een goed voorteken?

Natuurmaatregelen succesvol

Broedende kraanvogels zijn in Nederland heel bijzonder. De vogels worden tijdens de trek wel vaker waargenomen, vooral in het oosten van ons land, maar tot broeden komt het slechts af en toe. De afgelopen jaren waren er enkele broedgevallen in het Fochteloërveen en het Dwingelderveld. In het Korenburgerveen is het voor zover bekend zeker 100 jaar niet meer voorgekomen. Hans Rauwerdink: ”De terugkeer van de broedende kraanvogel heeft te maken met de maatregelen die Natuurmonumenten de afgelopen jaren heeft genomen in en rond het Korenburgerveen. Het natuurgebied werd ernstig bedreigd door verdroging en vermesting. Zeldzame planten en dieren verdwenen. Na een aantal stevige maatregelen gaat het de laatste jaren gelukkig stukken beter.”

Rust belangrijk

Als alles meezit, zullen de jongen – er zijn meestal één of twee eieren per legsel - over een week of twee uit het ei kruipen. Maar voorzichtigheid is geboden, want kraanvogels zijn heel gevoelig voor verstoring. Om de broedende dieren te helpen, zijn er maatregelen genomen:

  • alle veenexcursies zijn dit jaar verplaatst naar het Wooldse veen
  • de excursies van de ‘buren’, de Stichting Marke Vragender Veen, zijn ook verplaatst
  • de vroege vogelexcursie met Hemelvaart werd afgelast
  • wandelaars wordt dringend verzocht zoals altijd op de route te blijven en zeker niet het veen in te gaan; er zijn infoborden geplaatst
  • boswachters en de politie houden een extra oogje in het zeil

Wandelen of fietsen

Je kunt de kraanvogels niet zien broeden, ze zitten midden in het niet-toegankelijke van het veen. Ben je nieuwsgierig naar de schoonheid van dit bijzondere natuurgebied, dan ben je welkom om te komen wandelen of fietsen rondom het Korenburgerveen. We rekenen op jouw medewerking om de rust te bewaren het broedgeval tot een succes te maken!

Susanne Blommaert
Susanne Blommaert
logo