Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten: provincies, stop de watercrisis in de natuur

18 april 2023 | Paul Begijn

Onze Zeeuwse natuur is ziek door vervuild water en verdroging. De provincie Zeeland maakt nu plannen voor de toekomst van de natuur en ons water. Dit is hét moment om in actie te komen. Teken de petitie!

droogte

Nederland stevent af op een watercrisis met grote ecologische en economische gevolgen, die niet onderdoen voor de stikstofcrisis. Natuurmonumenten vraagt de provincies en waterschappen die nu hun gebiedsplannen maken ook met oplossingen te komen voor deze watercrisis. De natuur trekt al jaren aan het kortste eind bij de verdeling van water. Het weinige beschikbare water is vaak niet van goede kwaliteit en maakt de natuur ziek. Natuurmonumenten vraagt met een petitie aan alle provincies: stop nu ook de watercrisis!  

Nu in de lente de temperaturen weer stijgen en de grondwaterpeilen in het hele land weer omlaag worden gebracht, zullen zowel hoog- als laaggelegen natuurgebieden verder verslechteren. Nog maar 15 procent van de populaties oorspronkelijke plant- en diersoorten is in Nederland overgebleven en verdroging en vervuiling bedreigt zo’n 40 procent van deze planten en dieren.  

 

watercampagne

Water: de bouwsteen van onze natuur

Bijna al het water in de natuur in Nederland voldoet niet aan de Europese normen voor waterkwaliteit. Schadelijke lozingen, te veel mest en bestrijdingsmiddelen vervuilen het water. En in tijden van wateroverlast wordt water te snel afgevoerd, waardoor we in tijden van droogte water tekort komen.

Dat is slecht voor planten en dieren, want water is de bouwsteen van onze natuur. Zeldzame planten verdwijnen, bomen gaan dood en weidevogels kunnen geen bodemdiertjes meer vinden in de droge grond.

Laat je stem horen

Als we nu in actie komen, kunnen we deze watercrisis oplossen. Provincie en waterschap zitten nu aan tafel met boeren, bedrijven en natuurbeheerders om plannen te maken voor ons water en onze natuur. Plannen over hoe jouw provincie er de komende decennia uit gaat zien. Deze plannen moeten op 1 juli 2023 klaar zijn. Roep daarom jouw provincie en waterschap op om te zorgen voor schoon en voldoende water en teken de petitie!

Paul Begijn
Paul Begijn