Ga direct naar inhoud
Nieuws

Europese waterwet wordt NIET opengebroken

23 juni 2020 | Shanti Haas

De Europese Commissie heeft eindelijk de knoop doorgehakt: de belangrijkste Europese waterwet wordt niet versoepeld. Een mijlpaal voor de rivieren, meren, wetlands en het grondwater van Europa.

Buurser meertje

Water is onze bron van leven - zowel voor de natuur als voor de mens. Van de vrij stromende rivieren die vissen en vogels nodig hebben om te overleven tot het schone water dat uit de kraan komt. Onze rivieren, meren en moerassen worden beschermd door Europese regelgeving. Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, probeerden deze waterwet af te zwakken. De Commissie verklaart nu dat de Kaderrichtlijn Water een essentieel onderdeel is van milieuwetgeving en in de huidige vorm overeind blijft. Het betekent dat alle lidstaten ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit van de Europese zoete wateren in 2027 op peil is. Waar op dit moment slechts 40% van alle zoetwatersystemen in Europa in goede gezondheid verkeert, moet dat volgens de doelstellingen van de KRW over zeven jaar honderd procent zijn. Dat geldt ook voor grondwater.

Warm pleidooi

De aankondiging komt zes maanden nadat de wet als 'fit for purpose' werd beschouwd, na een grondige evaluatie van twee jaar. In dat evaluatieproces eisten meer dan 375.000 burgers dat de wet in zijn huidige vorm zou worden behouden en beter moet worden uitgevoerd. Ook hielden meer dan 6000 wetenschappers een pleidooi voor het behoud van de KRW, net als vele natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten. Ook een aantal grote en kleine bedrijven sloot zich daarbij aan, ondanks een stevige lobby vanuit de industrie om de wetgeving te versoepelen. Uiteindelijk schaarde ook een meerderheid van de EU-lidstaten zich achter het standpunt om de huidige wetgeving en doelen te handhaven.  

Grote opgave voor Nederland

De aanwezigheid van schoon en voldoende water is ook in Nederland geen vanzelfsprekendheid. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende dat ons land op de huidige koers slechts 40-60% van de gestelde doelen gaat halen. Nederland was een van de landen die eerder pleitte voor het openbreken van de KRW. Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over het behalen van de doelen voor schoon en voldoende water in 2027. Dit vraagt nog een forse inspanning van overheden, waterschappen en grondgebruikers. Minister Van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kreeg vanuit verschillende politieke partijen de opdracht mee om hier werk van te gaan maken.

Alles uit de kast

Nu de Kaderrichtlijn Water definitief overeind blijft, is het duidelijk dat de lidstaten niet kunnen wegkomen met verdere vertragingen of afzwakking. De Europese Commissie en de lidstaten moeten nu alle energie op de uitvoering en handhaving zetten om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van de KRW uiterlijk in 2027 zijn bereikt. De lidstaten zullen in de volgende cyclus van stroomgebied-beheerplannen alles uit de kast moeten halen.

 

Shanti Haas
Shanti Haas

Persvoorlichter