Ga direct naar inhoud
Nieuws

Stel natuurdoelen niet ter discussie, maar werk harder om ze te halen

27 februari 2024 | Naomi Persoon

Met de maatregelen en plannen van de Rijksoverheid en provincies zoals ze er nu zijn, halen we de nationale doelen voor natuur, stikstof, klimaat en water voor 2030 en 2035 niet. Dat concluderen kennisinstellingen Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Wageningen University & Research (WUR), Deltares en het RIVM na het bestuderen van de plannen. Dat betekent dat we harder aan de bak moeten om de doelen te halen, niet dat we de doelen ter discussie moeten stellen.

Watervlakte bij Bosch en Duin

De natuur kan niet langer wachten

De natuur is de basis van ons bestaan. Ze lijdt ernstig onder de overmaat aan stikstof, verdroging, slechte waterkwaliteit en vervuiling. Daardoor verdwijnen plant- en diersoorten of worden ze zeldzaam. Die achteruitgang moet stoppen. De natuur kan niet langer wachten, daarom roepen we op om de plannen en maatregelen die er liggen nu uit te voeren en daarnaast te werken aan aanvullende plannen en maatregelen om de doelen te halen. Wacht niet tot er nieuwe plannen zijn en sleutel niet aan de te halen doelen, want langer wachten maakt natuurherstel alleen maar duurder en moeilijker.

Slechtste leerling van de klas

Het Nederlandse oppervlakte- en grondwater is van slechte kwaliteit: Nederland scoort het slechtste van alle Europese landen. Ook de stikstofuitstoot is veel te hoog. Omdat nederland slecht scoort op natuur- en milieudoelen verloren we dit jaar de uitzonderingspositie (derogatie) om meer mest uit te mogen rijden dan andere Europese landen. Het verlies van derogatie komt voor boeren boven op de onzekerheid over de gevolgen van het stikstofbeleid, ze moeten daarom ondersteund en begeleid worden bij de transitie naar een duurzamere landbouw.

Investeren in de toekomst

Nu liggen die plannen om in het algemeen belang onze leefomgeving schoner, gezonder, groener en duurzamer te maken er wel. Start met de uitvoering ervan, want nu investeren in natuur betekent investeren in onze eigen toekomst en die van onze (klein)kinderen.

Naomi Persoon is landelijk persvoorlichter voor Natuurmonumenten
Naomi Persoon

Persvoorlichter