Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Blues in the Marshes

De natuur ten zuidwesten van ‘s-Hertogenbosch gaat kleur bekennen! Blauw krijgt weer een kans dankzij de uitvoering van het LIFE+-project ‘Blues in the Marshes’. Blauw staat symbool voor de zeldzame natte natuur, die op Europese schaal wordt bedreigd en daarom bescherming behoeft.

Blauw in het groen

'Blues' staat hier voor het pimpernelblauwtje, een beschermde vlindersoort, die in Nederland alleen nog voorkomt in het natuurgebied de Moerputten. En met 'Marshes' worden de zeldzame blauwgraslanden bedoeld, het leefgebied van deze vlinder.

Om het pimpernelblauwtje te redden is verbetering en uitbreiding van de aanwezige restanten blauwgrasland van levensbelang. Veel andere planten en dieren, die ook afhankelijk zijn van deze vochtige en voedselarme graslanden profiteren mee van de maatregelen.

Hoogwater rond 's-Hertogenbosch

De ontwikkeling van natuur gaat hier hand in hand met de hoogwateraanpak 's-Hertogenbosch (HoWaBo) van het waterschap Aa & Maas. Dat plan moet ‘s-Hertogenbosch in tijden van hoogwater op de Maas, de Dommel en de Aa beschermen tegen overstromingen.

Europees LIFE+ Nature & provincie Noord-Brabant

Met financiële steun van het Europese LIFE+ Nature programma en de Provincie Noord-Brabant worden de zeldzame blauwgraslanden bij ‘s-Hertogenbosch hersteld en vergroot.

Samen sterk!

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De Vlinderstichting, Waterschap Aa en Maas en de gemeente Heusden zetten zich samen in om de zeldzaam geworden natuur terug te brengen.

Over het project

 • Layman's Report - Hét rapport dat voor iedereen goed leesbaar is en waarin je wordt meegenomen in het project.
 • Socio Economic Review - Welke effecten heeft het project gehad op de omgeving? Lees meer over de ervaringen van bezoekers en de ecosysteemdiensten.  

Nieuwsbrieven

Al het nieuws staat ook op een rijtje in onze project-nieuwsbrieven:

Gedurende het project houden we je zo goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen, bijvoorbeeld via facebook.

Meer informatie over dit project

Nieuws over Blues in the Marshes

 • 25 NOVEMBER 2014 | Sander Verwoerd

  Snertwandeling Vlijmens Ven en De Ham

  Zaterdagochtend 29 november kun je mee met een stevige snertwandeling door de gebieden Vlijmens Ven en De Ham.

 • 16 SEPTEMBER 2014 | Sander Verwoerd

  Avondwandeling door Vlijmens Ven en De Moerputten

  Op zaterdag 20 september kun je deelnemen aan een avondwandeling door de natuurgebieden Vlijmens Ven en De Moerputten. Hier gaan binnenkort grootschalige werkzaamheden beginnen in het kader van de Hoogwater aanpak ’s-Hertogenbosch (HoWaBo) en het natuurontwikkelingsproject Blues in the Marshes.

 • 01 SEPTEMBER 2014 | Sander Verwoerd

  Eerste schop in de grond voor 'Blues in the Marshes' en Hoogwateraanpak ’s-Hertogenbosch

  Op donderdag 28 augustus is de aanleg van het waterbergingsgebied HoWaBo en het LIFE+ project Blues in the Marshes officieel gestart. Alle 120 aanwezigen staken op symbolische wijze de eerste schop in de grond.

 • 10 JULI 2014 | Sander Verwoerd

  Pimpernelblauwtje kiest het luchtruim in juli en augustus

  De vliegtijd van het zeldzame pimpernelblauwtje is weer aangebroken. In de natuur vlak bij 's-Hertogenbosch komt deze zeldzame vlinder nog voor in de Moerputten.

 • 16 APRIL 2014 | Sander Verwoerd

  Paaswandeling project HoWaBo/Blues in the Marshes

  Martens en Van Oord Aannemingsbedrijf organiseert een paaswandeling op project HoWaBo/Blues in the marshes

 • 17 FEBRUARI 2014 | Sander Verwoerd

  Martens en Van Oord mag grote waterberging bij ‘s-Hertogenbosch realiseren

  Waterschap Aa en Maas heeft op 25 februari definitief besloten om de uitvoering van Hoogwateraanpak ‘s-Hertogenbosch en de natuurontwikkeling in de Moerputten en het Vlijmens Ven te gunnen aan Martens en Van Oord. Deze aannemer moet gaan zorgen voor de realisatie van het waterbergingsgebied ten westen van 's-Hertogenbosch en de ontwikkeling van de natuurgebieden de Moerputten en het Vlijmens Ven. De natuurontwikkeling maakt deel uit van het Europese LIFE+ project 'Blues in the Marshes'.

 • 13 NOVEMBER 2013 | Sander Verwoerd

  Verhuizing van blauwgrasland succesvol verlopen

  Afgelopen oktober zijn er voor het LIFE+ project Blues in the Marshes maatregelen uitgevoerd, die de ontwikkeling van blauwgrasland op voormalige landbouwpercelen moet versnellen. Blauwgrasland uit natuurgebied Moerputten is als het ware verhuisd naar het naastliggende gebied Honderdmorgen.

 • 12 OKTOBER 2012 | Sander Verwoerd

  Blauwgrasland uitgerold over Honderdmorgen

  De afgelopen twee weken is er in De Honderdmorgen, een deelgebiedje van de Vughtse Gement ten zuidwesten van Den Bosch, hard gewerkt om het herstel van de natuur op gang te brengen. Natuurmonumenten en Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden rolden er bijna letterlijk over 20 hectare het toekomstige blauwgrasland uit.

 • 16 AUGUSTUS 2012 | Sander Verwoerd

  LIFE subsidie voor Vlijmens Ven

  Blauwe zegge, blauwgrasland, pimpernelblauwtje; het is allemaal blauw wat de klok slaat ten zuidwesten van 's-Hertogenbosch. Natuurmonumenten zet zich in dit gebied samen met haar partners Waterschap Aa en Maas, De Vlinderstichting, Staatsbosbeheer, de gemeenten Heusden en 's-Hertogenbosch in om zeldzaam geworden natuur terug te brengen.