Ga direct naar inhoud

Roerdomp in het riet - A better LIFE for Bittern

Natuurmonumenten en de provincie Overijssel maken het leefgebied van grote karekiet en roerdomp in de IJsseldelta beter en groter. Natuurmonumenten doet dit in het Zwarte Meer (onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta) en de provincie Overijssel in het Drontermeer, onderdeel van de Veluwerandmeren.

roerdomp

Steeds minder rietvogels

Samen vormen Zwarte Meer en Drontermeer één van de belangrijkste broedgebieden in ons land voor rietvogels. Maar de laatste jaren zijn de aantallen broedparen veel kleiner geworden. Zeldzame soorten als grote karekiet en roerdomp zijn echte rietbewoners. De oeverzone met waterriet is smaller geworden en daarin bouwt de grote karekiet juist zijn nest. De roerdomp zoekt zijn voedsel in het natte rietland. Daarvan is er steeds minder, want het rietland is verdroogd.

Natte voeten voor riet

Riet heeft water nodig om te groeien. Vergeleken bij vroeger is er nog maar weinig variatie in het waterpeil en de oeverzones overstromen maar zelden. Daardoor hopen plantenresten zich op en komt het riet droog te staan. Dit probleem gaan Natuurmonumenten en de provincie Overijssel aanpakken. In het Zwarte Meer worden de plantenresten afgegraven en afgevoerd, zodat nieuw rietmoeras kan ontstaan. In het Drontermeer wordt nieuw rietland aangelegd. Op die manier vinden meer broedparen van de grote karekiet en de roerdomp een goed leefgebied, met voldoende voedsel en broedgelegenheid.

Komt dat zien

Twee vogelhutten maken het straks mogelijk voor bezoekers om een purperreiger boven het riet te zien vliegen. Of om het 'hoempen' van de roerdomp of het krassen van de grote karekiet te horen.

LIFE+ project

De Europese Unie subsidieert het herstel van het broedgebied van de rietvogels uit de regeling ‘LIFE +’.

Wat is LIFE?

LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en diersoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit. 

LIFE draagt bij aan de realisatie van Natura 2000, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden.

 

Lees hier meer over dit project

 

Life+ en Natura 2000