Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwsbrief Ledencommissie Drenthe - Oktober 2023

09 oktober 2023 | Ivo Aalbers

In deze nieuwsbrief van de ledencommissie Drenthe doen we een oproep voor de klankbordgroep van 15 november en vrijwilligers voor het bezoekerscentrum Dwingelderveld. We vertellen je over de laatste ontwikkelingen in het Dwingelderveld en het Mantingerveld, en doen ook verslag van de ledenmiddag met een bezoek aan de Onlanden. Bovendien komt het webinar over waterkwaliteit met een veldbezoek aan het waterlaboratorium van WNL in de Punt en het "Alddjip" (Koningsdiep) aan bod. Tenslotte leggen we uit hoe je Natuurmonumenten in een testament kan opnemen en geven we je een tip voor een mooie herfstwandeling.

Zonsondergang op het Dwingelderveld

Beste leden van Natuurmonumenten in Drenthe,

In deze herfsteditie van de nieuwsbrief doet de ledencommissie Drenthe allereerst een dringende oproep voor de klankbordgroep van 15 november. Als Ledencommissie vertegenwoordigen we de meer dan tienduizend leden van Natuurmonumenten in Drenthe. We kunnen niet met iedereen in gesprek, maar via de klankbordgroep gaan we de dialoog met de leden aan om te horen wat er leeft en speelt onder de leden.

Wil je op een actieve manier betrokken zijn bij de vereniging, kom dan in beweging en maak het verschil in de klankbordgroep op 15 november! 

Bovendien zijn we op zoek naar vrijwilligers voor het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Hiervoor organiseert het bezoekerscentrum een informatieavond op dinsdag 31 oktober.

Verder vertellen we in deze nieuwsbrief over de laatste ontwikkelingen in het Dwingelderveld en het Mantingerveld, en doen we verslag van de ledenmiddag met een bezoek aan de Onlanden en het webinar over waterkwaliteit met een veldbezoek aan het waterlaboratorium van WNL in de Punt en het "Alddjip" (Koningsdiep).

Tenslotte delen we hoe je Natuurmonumenten in een testament kan opnemen en geven we je een tip voor een mooie herfstwandeling door het Mantingerveld.

Ondertussen staat de herfstvakantie voor de deur. We hopen dat je, aangemoedigd door mooi herfstweer en geïnspireerd door het webinar over waterkwaliteit, lekker in de tuin aan de slag om deze klimaatbestendig te maken of loop je de jeneverbesroute in het Mantingerveld, maar wat je ook doet, geniet vooral van het mooie dat de natuur ons te bieden heeft.

Voor vragen over deze nieuwsbrief of andere zaken, stuur je een mail naar [email protected].Namens de Ledencommissie,

Ivo Aalbers

Onlanden

De Onlanden bij zonsondergang

Ledenmiddag in de Onlanden

Op zaterdag 23 september hadden we onze jaarlijkse ledenmiddag in de Onlanden bij Groningen.  Zo’n 17 leden verzamelden zich in de Onlanderij. De beperkte opkomst zal te maken hebben gehad met het weer, want nat was het! Na een kort overzicht van de activiteiten van de ledencommissie door voorzitter Wilfried de Jong werden onder applaus drie nieuwe ledenvertegenwoordigers benoemd: Anton Augustijn uit Exloo, Henk Roskam uit Gasseltenijerveenschemond en Popke Graansma uit Noord-Sleen. Zij vullen de vacatures op van de scheidende vertegenwoordigers Ivo Aalbers, Ronald Apeldoorn en Marcel Doornbos.

Ledenmiddag Ledencommissie Drenthe 2023

De deelnemers luisteren naar Wilfried de Jong, voorzitter van LC Drenthe

Daarna gaf boswachter Bart Zwiers een boeiende inleiding over de Onlanderij als waterbergings-/natuurgebied. Vervolgens werden we in twee groepen rondgeleid door dit uitgestrekte, nieuwe natuurgebied, letterlijk onder de rook van de stad Groningen, maar nog net Drents grondgebied. Het zorgt ervoor dat de stad Groningen gevrijwaard blijft van wateroverlast. Ondertussen ontwikkelt het gebied zich razend snel. Er zitten al meer roerdompen dan in de Biesbosch; de mascotte van het gebied, de grote zilverreiger, liet zich aan ons zien. Ook komen hier soorten voor als de waterspitsmuis en de heikikker.

Grote zilverreiger

Een grote zilverreiger in vlucht

Verslag Webinar Waterkwaliteit

Op 20 september hebben de ledencommissies Groningen/Fryslan/Drenthe samen een webinar “Waterkwaliteit” georganiseerd met verschillende sprekers van onder andere de waterleidingbedrijven van Groningen en Drenthe en de hydroloog van Natuurmonumenten om een fascinerend inzicht te geven in de problematiek rond waterkwaliteit en de invloed daarvan op de natuur.

Via deze link kan je het webinar terugzien of het filmpje “wordt de volgende crisis een watercrisis?”.

Waterkwaliteit

Veldbezoek Koningsdiep

Na het webinar waren twee veldbezoeken gepland door de LC Groningen en de LC Fryslan om zelf “waterkwaliteit” in de natuur en het laboratorium te beleven. Deze veldbezoeken aan het waterlaboratorium van WLN in de Punt en de gebiedsontwikkeling Koningsdiep, waar 500 ha nieuwe natuur rondom het "Alddjip" (Koningsdiep) gerealiseerd wordt waarin aan het water van de beek meer ruimte wordt gegeven. Dit resulteert in een verbetering van de waterkwaliteit door meer biodiversiteit en een klimaatbestendig beekdal. Beide veldbezoeken zijn inmiddels voorbij, maar via deze link kan je hier meer over lezen.

Koningsdiep, Friesland

Koningsdiep

OPROEP: Aanmelden Klankbordgroep 15 november, 2023

De Ledencommissie laat zich adviseren door een klankbordgroep. In deze groep worden interessante, actuele thema's besproken, die te maken hebben met Natuurmonumenten en haar natuurgebieden. De groep komt twee maal per jaar bij elkaar. Op woensdagavond 15 november is er weer een bijeenkomst. Het thema staat nu nog niet vast. De aanvangstijd is 19.30 uur en de locatie is het Bezoekerscentrum Dwingelderveld, Benderse 22, Ruinen. Wil je in deze groep meepraten over actuele onderwerpen dan kun je je opgeven bij [email protected].

De klankbordgroep in overleg

Overleg in de klankbordgroep van de LC Drenthe

Dwingelderveld: werken aan het heidelandschap - Sanne van Gemerden

Natuurmonumenten voert op dit moment werkzaamheden uit voor het behoud van de heide op het Dwingelderveld. Met het maaien, plaggen en begrazen wordt de heide verarmd, net zoals dat in vroeger tijden gebeurde. Want als er geen beheer plaatsvindt, verdwijnt de heide, groeit het dicht en komt er bos. Lees het hele artikel over werken aan het heidelandschap van onze boswachter communicatie, Sanne van Gemerden.

drukbegrazing Dwingelderveld

Tijdelijke schapenbegrazing bij de Anserdennen

OPROEP: Informatieavond vrijwilligerswerk bij bezoekerscentrum Dwingelderveld - Gina Bisschop-Fieten, Medewerker Bezoekerscentrum Dwingelderveld

Bij bezoekerscentrum Dwingelderveld en beheereenheid Zuid Drenthe hebben we op dit moment diverse vrijwilligersvacatures. Speciaal hiervoor organiseren wij een informatieavond op dinsdag 31 oktober 2023. Op deze avond zijn het vooral de vrijwilligers die vertellen wat het vrijwilligerswerk inhoudt. Kijk hier voor meer informatie en meld je aan voor deze avond.

Bezoekerscentrum Dwingelderveld, het start- en eindpunt voor een wandeling of fietstocht door Nationaal Park Dwingelderveld

Het Bezoekerscentrum Dwingelderveld

Natuurherstel in het Mantingerveld - Popke Graansma

“Afgelopen tijd wat intensiever het Mantingerveld bezocht, wat is dat toch een mooi gebied, zeker als je de paden c.q. paadjes induikt. Op een vroege tocht tussen de jeneverbessen, met nog wat mist, de spinnenwebben vol met druppeltjes, het is net of je een sprookje inloopt.” Zo begint het artikel over het Mantingerveld van Popke Graansma, met daarin zijn persoonlijke ervaringen en observaties over het natuurherstel in het gebied, vanaf het eerste plan in 1992 tot de meest recente ontwikkelingen. Een mooi stukje om bijvoorbeeld op een regenachtige dag in de herfstvakantie te lezen, of nog beter, als inspiratie te gebruiken om zelf een bezoekje aan dit mooie natuurgebied te brengen. Lees het hele artikel of bezoek de Mantingerveld webpagina van Natuurmonumenten.

Schapen op het Mantingerveld

Schapen aan het werk in het Mantingerveld

Herfsttip: De Jeneverbesroute door het Mantingerveld.

In het artikel hierboven heeft Popke zijn persoonlijke observaties uit het Mantingerveld gedeeld. Wil je deze herfstvakantie daar ook eens gaan kijken? Neem dan de Jeneverbesroute die over het Mantingerveld is uitgezet door Natuurmonumenten. 

Klik hier voor meer informatie voor een mooie herfstwandeling. 

jeneverbesstruiken in het Mantingerzand

Jeneverbesstruiken in het Mantingerveld

Geef je liefde voor de natuur door 

Heb je wel eens nagedacht over wat voor wereld wij zullen achterlaten? Hopelijk een wereld waar plaats is voor mens én natuur. Waar jong en oud kunnen genieten van al het moois dat de natuur te bieden heeft. Daar kun jij ook aan bijdragen door Natuurmonumenten op te nemen in je testament. Wie in zijn testament een gift voor de natuur opneemt, beschermt ons unieke Nederlandse landschap waaronder ook veel mooie gebieden in Drenthe voor later. Elke gift in een testament draagt daaraan bij. Natuurmonumenten is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat wij geen erfbelasting hoeven te betalen over een nalatenschap. Daarmee is jouw nalatenschap aan Natuurmonumenten voor 100% inzetbaar voor het beschermen van de natuur in Nederland. Wil je meer weten? Kijk voor meer informatie op nalaten of neem contact op met onze Ledenservice voor toezending van de brochure 'Blijvend iets voor onze natuur betekenen', telefoon (033) 479 71 12, of mail naar [email protected]

Natuurbegraven
Ivo Aalbers

Ledencommissie Drenthe