Ga direct naar inhoud
Nieuws

Column van Klaas #5

03 september 2023 | Marieta Oomen

Oud LC-lid Klaas van der Wal gaat er graag op uit met zijn camera. Door zijn lens observeert hij de natuur in Flevoland en legt vast wat hem opvalt, boeit en intrigeert. Deze keer wil Klaas het hebben over bloemetjes, bijtjes en schaamlapjes.

Klaproos

Sex out of the city
Niet schrikken, dit wordt geen sex of seksistische column. In de Middeleeuwen werden Adam en Eva afgebeeld met een vijgenblad als schaamlapje. Maar daar gaat het nu niet over. Waar gaat het wel over? Over bloemen, bijtjes (kan dus nog steeds over sex gaan), boeren en sloten.

Alarm
Een recent onderzoek door Natuur en Milieu toont alarmerende cijfers: in 80 procent van de wateren werd landbouwgif gevonden, terwijl bij 40 procent de milieunorm al wordt overschreden. Soms bevat het water zelfs honderd keer zo veel gif als de norm. En toch geeft de landbouw aan veel zaken te hebben verbeterd door onder andere veel minder bestrijdingsmiddelen toe te passen. De gevonden hoeveelheid landbouwgif staat haaks op het doel dat het kabinet zich in 2013 stelde: 90 procent minder overschrijding van de milieunormen voor oppervlaktewater in 2023.

Verbloemen
Wat heeft het schaamlapje daarmee te maken? Je ziet, ook hier in Flevoland, langs de randen van de akkers stroken ingezaaid met bloemzaad mengels - klaprozen, klaver, korenbloemen, kruiden en nog meer moois. Goed voor insecten zoals bijen. En dat is weer goed voor bestuiving van gewassen. Boeren krijgen ook nog een vergoeding voor die stroken. Heel goed zal je denken, en dat is ook zo. Maar die mooie stroken van pakweg 2 a 3 meter breed verhullen wat daar achter ligt: vele hectares monocultuur van graan, mais, Engels raaigras en ga zo maar door. En die vele hectares worden worden bewerkt met allerlei bestrijdingsmiddelen.

Schaamlapjes
Die mooie bloemenstroken zijn de schaamlapjes van de landbouw: “kijk eens hoe goed wij bezig zijn met de natuur”! Er zal dus heel wat meer moeten gebeuren. De landbouw zal echt aan de slag moeten, met behulp van dwingende richtlijnen van de overheid. De boeren kunnen dat niet alleen dat snap ik ook wel.

Al die schaamlapjes kunnen wel mooie plaatjes opleveren, dat dan weer wel.

Klaproos met bij
Bloemenwei
Opgepast: bijen
Marieta Oomen