Ga direct naar inhoud
Terug

Fietsroute Greidhoeke: Skrok, Skrins en de Lionserpolder

Waar: Friesland

Skrins - Andries de la Lande Cremer
2 uur 40
32,26 km

Over de route

Fiets door het weidegebied van de Greidhoeke, ten zuidwesten van Leeuwarden, en geniet van de vele vogels, prachtige Friese dorpjes en schitterende vergezichten. Onderweg kom je langs de drie weidevogelgebieden van Natuurmonumenten; Skrok, Skrins en de Lionserpolder.

Waar kun je starten

Grutto (Limosa limosa)
Startpunt

Routepunt Kerk van Easterlittens

Wat kom je onderweg tegen?

1. Boerenland en weidevogelgebieden

In Friesland is veel grond via ruilverkaveling opnieuw en economischer ingedeeld. Onderweg zie je buiten de natuurgebieden veel intensief gebruikt boerenland, wat een strakke verkaveling heeft en erg vlak is. De oude kreken en de natuurlijke oneffenheden zijn weggehaald. Ook de begroeiing is eentoniger geworden: er staat alleen hoogproductief gras. Natuurmonumenten zorgt er voor dat de natuurgebieden Skrok, Skrins en de Lionserpolder geschikt zijn voor weidevogels. Ieder voorjaar worden enkele percelen in de weidevogelgebieden licht bemest met ruige stalmest. Een aantal percelen worden met lage dichtheden vee beweid. Het zo karakteristieke greppelpatroon wordt goed onderhouden. Dit is belangrijk voor afwatering in de percelen. Ook de weidevogels hebben er tijdens het broedseizoen voordeel van. Zodra er gevaar dreigt, verstoppen de kuikens zich in de diepe greppels zodat ze van boven af niet te zien zijn voor bijvoorbeeld roofvogels. In het voorjaar blijven in elk perceel een aantal greppels vol water staan. Op deze manier ontstaat er nóg meer variatie in de gebieden.

Skrok 2021
Weidevogels aankoop Skrok 1983

2. Vogels en vegetatie

Aan de overkant zie je het weidevogelgebied Skrok liggen, waar je het oude, kruidenrijke greppeltjesland nog volop terug ziet. De natte graslanden vol bloemen en insecten bieden in het voorjaar een perfecte broedplaats aan talloze weidevogels. In dit hobbelige, kruidenrijke land komen maar liefst honderd soorten planten voor. In het voorjaar kleuren de weilanden hier geel van boterbloemen en rood van de veldzuring.

Vogelkijkhut Skrok

3. Vogelkijkhut Skrok

Veel terpen zijn in de loop van de jaren afgegraven of geëgaliseerd. De waterplas van Skrok is zo’n afgegraven terp. In 1930 werd hier de terp Swyns afgegraven. In het vroege voorjaar komen hier duizenden grutto’s en smienten op zoek naar voedsel. Later in het voorjaar zie je ook kemphanen, kluten, bruine kiekendief en vele andere vogels. Vanuit de vogelkijkhut zijn ze goed te bespieden.