Ga direct naar inhoud
Nieuws

Polder IJdoorn

19 februari 2024 | Andius Teijgeler

Polder IJdoorn bestaat uit drie gebieden. De grote polder met zijn graslanden, die vooral geschikt is voor weidevogels, de kleine polder met plassen en rietmoeras en de buitendijkse rietlanden. In de kleine polder komen vogels als de lepelaar na hun reis terug van Afrika om voedsel te zoeken. Het gebied is ook geschikt voor broedvogels als Cetti’s zanger, snor en blauwborst. Wie op warneming.nl zoekt bij Polder IJdoorn, kan een overzicht vinden van actuele waarnemingen. Wil je zelf vogels kijken ga dan naar de Durgerdammerdijk en neem bij de ingang het pad naar het vogelkijkpunt. De laatste weken zijn er leuke vogels gezien in polder IJdoorn: pijlstaarten, kemphanen en een kiekendief.

Een grutto neemt een bad in de plasdras

Liefhebbers van planten kunnen in polder IJdoorn genieten van soorten als dotterbloemen, gele lis en rietorchis Of geniet gewoon van de mooie uitzichten. Blijf wel op het pad, want het is een kwetsbaar gebied waar het risico op verstoring groot is. Om die reden zijn honden en drones eveneens niet toegestaan.

Voor de natuur is het gebied verder zeer waardevol als een verbindingsplek voor de natuur om Amsterdam. Ringslangen gebruiken het gebied graag, en ook de noordse woelmuis komt hier voor. IJdoorn is ook een geschikte plek voor otter en bever, wellicht zien we die in de toekomst hier. De ambitie van Natuurmonumenten is om polder IJdoorn en de Kinselbaai geschikter te maken voor vis als paaiplaats, opgroeigebied en schuilgelegenheid.

Andius Teijgeler