Ga direct naar inhoud
Nieuws

Verslag van de jaarlijkse ledenbijeenkomst 2023 van Natuurmonumenten Overijssel

23 februari 2024 | Marike van Ringen

Elk jaar organiseert de ledencommissie een ledenbijeenkomst voor haar leden in Overijssel. Dit jaar (2023) vond de ledenbijeenkomst plaatst in de Vreugdehoeve op 23 september 2023. Dit jaar was er een dagprogramma samengesteld met lezingen van Wim Eikelboom over de rivier de IJssel en Bart de Haan (ecoloog Natuurmonumenten) over natuurontwikkeling in de Vreugderijkerwaard. Gevolgd door een lunch én de mogelijkheid om de Vreugderijkerwaard in te gaan op een excursie. Lees hieronder het volledige verslag!

Koeien liggen en staan op de oever van de IJssel

De ongeveer 50 aanwezigen worden welkom geheten door de voorzitter, Fokke Dijkstra. Nadat ook de andere aanwezige LC-leden kort worden voorgesteld, wordt onder dankzegging afscheid genomen van de vorige voorzitter, Henk Algra.

Marike van Ringen stelt zich voor als nieuw lid en de vergadering stemt daarmee in.

Hierna wordt op hoofdlijnen verslag gedaan van de activiteiten van de LC in de afgelopen periode. Er zijn webinars georganiseerd over de thema’s water en biodiversiteit. Er zijn vier excursies gehouden. De petitie over waterkwaliteit is georganiseerd en met ongeveer 9000 handtekeningen aangeboden aan provinciale staten. Een aantal van de LC heeft deelgenomen aan een cursus veehouderij op de landbouwhogeschool. En er verschijnt periodiek een elektronische nieuwsbrief.

Voor de komende tijd staat het volgende op het programma;

  • de website zal worden verbeterd en geactualiseerd;
  • voor 2024 wordt een jaarplanning gemaakt, in overleg met de organisatie;
  • de volgende jaarvergadering zal eind mei worden gepland;
  • er zullen nieuwsbrieven worden gemaakt en excursies worden georganiseerd;
  • als LC zullen we betrokken zijn bij de gebiedsprocessen die in het kader van de PPLG in Overijssel gaan worden opgesteld. Daarvoor zijn 6 gebieden aangewezen. En we zullen proberen daar ook leden bij te betrekken;
  • Natuurmonumenten zelf, wil zich meer als maatschappelijk beweging gaan manifesteren. Daar gaan we als LC ook op inspelen.

Na deze aftrap krijgt de eerste spreken, Wim Eikelboom het woord. Hij vertelt over de rivier de IJssel, de historie ervan, de functie, de verhalen eromheen, de problemen die de rivier heeft en soms ook veroorzaakt in het stroomgebied. Het is een inspirerend en beeldend verhaal over misschien wel de mooiste rivier van ons land.

Na een korte pauze verteld Bart de Haan, als ecoloog van Nat. Mon, alles over de natuurontwikkeling in de Vreugderijkerwaard. Het begon met het plan Ooievaar, verder uitgewerkt in de plannen voor ‘Ruimte voor de rivier’, naar aanleiding van hoog water in midden jaren ‘90. Het natura 2000 gebied heeft een zeer gevarieerd karakter is is geclassificeerd als Europese topnatuur. Dat betekent ook dat er ambitieuze doelstelling voor het gebied zijn opgesteld, die (nog) niet worden gehaald. Daar zal de komende jaren hard aan moeten worden gewerkt. Maar de kansen zijn er, kijk maar naar de opgaven die er liggen in het kader van het Provinciaal Plan Landelijk Gebied.

Na de lunch gaat Bart de Haan met 20 leden de Vreugderijkerwaard in.

Herman van Assen verhaald aan de overgeblevenen met veel passie over zijn biologische schapenhouderij, en geeft aansluitend een rondleiding.

Marike van Ringen