Ga direct naar inhoud
Nieuws

Terugblik ledendag

25 mei 2023 | Ledencommissie Zuid-Holland

Op een zonovergoten Goeree-Overflakkee namen op 13 mei jl. zo’n honderd leden deel aan de ledendag met het thema Water. Voorzitter van de ledencommissie Eveline Padberg opende de bijeenkomst in het strandtheater de Houten Kaap te Ouddorp.

Ouddorp ledendag 13 mei zaal

Tijdens het formele jaarvergaderingsdeel besprak zij het jaarverslag 2022 en het jaarplan 2023. De leden stemden hiermee in, net als met de benoeming van Ellen Pouw in de ledencommissie. Pim Fischer nam afscheid van de commissie. Saskia Bartels ondersteunt de komende periode als kandidaat-lid. Gebiedsmanager van de Zuid-Hollandse Eilanden Ralf Joosse trapte het inhoudelijke deel van de dag af. Hij nam ons mee van het belang van water voor de natuur in het algemeen, als bron van leven, tot het belang van water voor specifiek de gebieden waar de drie excursies die middag zouden zijn. Ralf vertelde ook over mooie combinaties van functies die water vervult, met veel ruimte voor de natuur. De wateropgaven voor mens en natuur zijn desalniettemin onverminderd groot!

Duinwatergebeid

Waterwinning in Middel- en Oostduinen

Tijdens de excursie in de Middel- en de Oostduinen bezochten de deelnemers een zogenoemd kopjesduingebied. Daar wordt water gewonnen voor Goeree-Overflakkee. Tegenwoordig voert Natuurmonumenten er intensief beheer juist voor een voedselarme watervegetatie en duinvallei. Aan het winnen van zoet water zit een nadeel: het zoute water komt naar boven. Daarom wordt er gedeeltelijk gezuiverd zoet water via kanalen in het gebied ingelaten vanuit het Haringvliet. De kanalen zijn niet meer recht, maar lopen langs natuurlijke hoogtes en laagtes. Daardoor kronkelen ze en groeit er riet. Tussen het riet kan men bijvoorbeeld de roerdomp treffen.

Tij en Scheelhoek

Tij en Scheelhoek

De roerdomp houdt zich ook op in het gebied waar de excursie naar Tij en Scheelhoek plaatsvond. Het iconische vogelobservatorium Tij is gebaseerd op het ei van een stern. In en rond het bouwwerk aan het Haringvliet maken verschillende vogelsoorten zichtbaar goed gebruik van de geboden nestgelegenheid. Ook de eilanden bij Tij worden goed bezet met nesten, al heeft de vogelgriep veel slachtoffers geëist. De deelnemers hadden geluk, want zij mochten het niet-toegankelijke gedeelte van de Scheelhoek in. Tussen het klauteren over hekjes door, stond de groep stil bij de moerasvegetatie en de bijzondere vogelpopulatie die hoort bij dit drassige landschapstype.

kerf in de Springertduinen

De kerf in de Springertduinen

De derde excursiegroep startte nabij het Westhoofd, de vuurtoren van Ouddorp. Onder een zonnetje en met een strakke wind in de rug, begaven de deelnemers zich over het strand richting de kerf (inkeping) in de Springertduinen. Beweging in de kustverdediging klinkt misschien merkwaardig, maar dient een paar belangrijke doelen, waaronder versteviging van de waterkering. Door de kerf kalft het duin bij hoge golven juist minder af en kan het duin op natuurlijke wijze gaan groeien. Daarnaast zou het stuivende kalkrijke zand moeten leiden tot meer biodiversiteit in de duinen erachter. Het kalk is namelijk nodig voor zogenoemd grijs duinlandschap, met bijzondere soorten als de kleine parelmoervlinder en nachtsilene. Na de duinen volgde een blik over het weidse Volgerland, met toelichting over het belang van een goede waterstand voor de voormalige landbouwgrond.

Op deze plek bedanken we de betrokken medewerkers van Natuurmonumenten, gidsen Katie van der Wende, Jan de Roon en Jeroen Willemsen, en de deelnemers nogmaals hartelijk voor hun bijdrage aan een prachtige ledendag! 

Ledencommissie Zuid-Holland