Vrijwilligerswerk

Informatie voor onze vaste vrijwilligers

Formulieren & Documenten

Formulieren

Declaratieformulier

Hieronder kunt u het declaratieformulier downloaden. Het formulier is te openen met de laatste versie van Acrobat Reader. Dit programma is hier gratis te downloaden. U dient eerst het lege formulier te downloaden en op te slaan op uw computer. Daarna pas invullen en toevoegen aan een mail naar declaraties [at] natuurmonumenten [dot] nl. De reis-/onkostenvergoedingen kunnen eens per kwartaal via uw begeleider gedeclareerd worden. Natuurmonumenten streeft uit milieuoverwegingen naar een maximum reisafstand woon-werklocatie van 25 km.

De reiskostenvergoedingen voor vrijwilligers zijn per 1 mei 2012 als volgt:

  • (brom)fiets: € 0,19/km
  • (priv√©)auto/motor: € 0,28/km
  • openbaar vervoer: werkelijke kosten op basis van vervoerbewijs

Fiscaal aftrekbaar
U heeft de keuze of u uw reiskosten wilt declareren of niet. Wist u dat uw niet-ingediende reiskostendeclaratie voor het vrijwilligerswerk fiscaal aftrekbaar kan zijn? Niet gedeclareerde kosten kunnen namelijk als gift aan het goede doel Natuurmonumenten worden beschouwd. Raadpleeg hiervoor uw belastingconsulent of kijk op de site van de belastingdienst,www.belastingdienst.nl

 

Documenten

Vrijwilligershandboek

Het vrijwilligershandboek is ontwikkeld en samengesteld voor u als actieve vrijwilliger. In het handboek staat van alles wat u wilt weten.

Het vrijwilligershandboek bestaat uit 4 delen en bijlagen:

Natuurmonumenten: achtergrond, wegwijs in de organisatie, hoofdlijnen beleid, vrijwilligerswerk bij Natuurmonumenten;

  • Afspraken: samen aan het werk, vrijwilligersovereenkomst, taken en verantwoordelijkheden, cursusmogelijkheden, declaraties belasting en verzekeringen;
  • werkzaamheden: promotionele -, terreinbeherende -, inventarisatie -, toezichthoudende - en administratieve werkzaamheden, belangenbehartiging;
  • praktische informatie.

Het vrijwilligershandboek is ook digitaal beschikbaar. Dat bespaart bomen en de nodige CO2 -uitstoot. De papieren versie ligt ter inzage bij de contactpersonen in de beheereenheden of op de afdelingen.

 

Gedragscode voor vrijwilligers   

Bijgaande gedragscode is onderdeel van uw vrijwilligersovereenkomst. Deze is van toepassing op alle vrijwilligers. Daarnaast vragen wij van vrijwilligers die tijdens het vrijwilligerswerk te maken hebben met kwetsbare groepen als kinderen en gehandicapten, een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). De aanvraag van het VOG wordt uiteraard door Natuurmonumenten vergoed. Heeft u vragen over de VOG, gedragscode of over dit onderwerp, neem dan contact op met uw begeleider van Natuurmonumenten.

 

word nu lid