Ga direct naar inhoud

Wat is dit?

Een laatbloeier, deze graag geziene verschijning. Populair bij fotografen, geliefd bij vlinders en andere insecten. Maar wat is het?

Struikheide in bloei

Inderdaad, de overbekende struikheide die op veel plaatsen nog bloeit, al neemt de intensiteit van de paarse tinten snel af door het warme weer. Op diverse plekken kun je de hei echter nog in bloei zien staan, zoals in Kampina, de Loonse en Drunense Duinen en het Mantingerbos.

De plant is het icoon van onze woeste, voedselarme gronden. De heide werd eeuwenlang gebruikt als gemeenschappelijke weidegrond, vooral voor schapen. De schapen zorgden in de potstal voor de broodnodige mest voor de boeren. Door de uitvinding van de kunstmest verdween deze samenhang en werd veel heide bebost.

Nu zijn we zuinig op de resterende hei, die door te veel stikstof in de natuur zonder ingrijpen snel dichtgroeit met grassen, mossen en bomen. Zo behouden we ook veel specifieke planten en dieren die afhankelijk zijn van dit type landschap en kunnen wij blijven genieten van de paarse pracht.