Fietsen

Fietsroute Hoge Land van Vollenhove

Fietsen

Fietsroute Hoge Land van Vollenhove

Een fietstocht vol natuur en cultuur over het Hoge Land van Vollenhove.

Een prachtige tocht langs houtsingels, weilanden en cultuurhistorische elementen. Het afwisselende landschap van het Hoge Land van Vollenhove biedt voor elk wat wils. Onderweg heb je goed zicht op De Wieden met de aangrenzende Weerribben. Samen vormen ze het Nationaal Park Weerribben-Wieden: het grootste laagveenmoeras van Nederland.

Het startpunt van deze fietsroute is Bezoekerscentrum De Wieden. Vanaf het parkeerterrein linksaf richting Sint Jansklooster. Na ca 250 m sla je rechtsaf via het fietstunneltje en op de T-kruising rechtsaf naar het centrum. Direct na het centrum in het open veld aan de linkerkant van de weg zie je de restanten van de kloostermuren.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

De route

 Startpunt

1Kloostermuur

De naam van het dorp Sint Jansklooster herinnert aan het Franciscaner klooster dat hier heeft gestaan. Het werd in 1399 gesticht door de blinde monnik Johannes van Ommen. Tijdens de belegering van de vesting Steenwijk in de Tachtigjarige Oorlog werd het klooster verwoest. Het enige overblijfsel is een stuk muur dat waarschijnlijk deel uitmaakte van de kloostertuin.De tocht gaat een stukje terug en linksaf door de Molenstraat rechtdoor tot buiten Sint Jansklooster naar de Monnikenmolen.

Kloostermuur
Kloostermuur

2Monnikenmolen

De monnikenmolen wordt in verband gebracht met het klooster. Het verhaal wil dat de molen via een tunnel met het kloosterrein verbonden was. De stellingmolen dateert echter uit 1857. Hij is in 1996 gerenoveerd en heeft een vlucht (van wiek tot wiek) van 20,5 meter. Vanaf de molen gaat u links over de Bergkampen naar Kadoelen, vervolgens naar Heetveld en op de T-kruising rechtsaf naar Barsbeek. Aan de linkerkant van de weg ligt het geologisch monument.

Monnikenmolen
Monnikenmolen

3Geologisch Monument Heetveld

Het Hoge Land van Vollenhove is ontstaan door opstuwing door een gletsjer in de ijstijd Saalien. Daarbij zijn stenen vanuit Scandinavië naar Nederland gevoerd. Bij het monument wordt op een met houtsnippers en schelpen gemaakte kaart van Scandinavië de herkomst van de verschillende soorten zwerfkeien aangegeven. Ook is er een kleine afgraving met een keileemwand te zien.Vervolg je weg. Even verder ligt er aan je rechterhand een houtwal.

Geologisch Monument Heetveld
Geologisch Monument Heetveld

4Houtwal

In het gebied zijn verschillende oude houtwallen te vinden. Ze dienden als een natuurlijke afscheiding tussen percelen en als leverancier van hout voor allerhande zaken.Op de T-kruising ga je linksaf richting Barsbeek, tweede weg rechtsaf de Woldweg in. Je gaat eerste weg rechts de Lage Weg en vervolgens de eerste weg rechts de Veenen. Je fietst als het ware een blokje door de polder.

Houtwal
Houtwal

5Barsbekerbinnenpolder

Barsbeek ligt op de grens van stuwwal en polder. Aan de noordkant van de polder is een natuurgebied van weiden en bos. Afhankelijk van de tijd van het jaar zie je hier allerlei weideplanten en boven de polder vliegen vaak (roof)vogels.In Barsbeek ga je linksaf richting N331. Je steekt de weg over en gaat achter het huis rechts het fietspad op. In het Zwarte Water zie je het Vogeleiland. Bij de Kadoelerweg gaat je rechtsaf en voor de N331 linksaf het fietspad over de Oppen Swolle op. Na ca 400 m steekt je de N331 weer over en volg je het pad De Oldenhof. Ga rechtsaf door het hek, tussen de bomen is het monumentale pand De Oldenhof te zien.

Barsbekerbinnenpolder
Barsbekerbinnenpolder

6Oldenhof

De Oldenhof is een beschermde historische buitenplaats, die nog bewoond wordt. Het gebouw is niet toegankelijk, maar er loopt een wandelpad omheen. Bij de Oldenhof staat een oude duiventil. Voorbij de Oldenhof ga je linksaf, rechts in de wei zie je de oude duiventil. Steek de N331 over en fiets verder over de Wendeler Bentweg en vervolgens de Noordwal.

Oldenhof
Oldenhof

7Zuiderzeedijk

Aan de binnenzijde van de dijk loopt een smalle weg met een prachtige rij knotwilgen. Je kunt ook over de dijk richting Vollenhove fietsen. Vlak voor Vollenhove liggen enkele gerestaureerde ribben in het water, het Voorster Klif genaamd. De ribben beschermden de dijk tegen zware golfslag bij westenwind op Zuiderzee en IJsselmeer.Na ca 2 km ligt aan de linkerkant het fiets-wandelpad de Voorst direct langs het water. Volg dit pad tot fietsknooppunt 73 in het centrum van Vollenhove. Je gaat rechtsaf, voorbij het Kerkplein de Bentstraat in. Passeer de Bisschopstraat en de Groenestraat. Honderd meter verder ligt aan de linkerzijde Old Ruitenborgh.

Zuiderzeedijk
Zuiderzeedijk

8Old Ruitenborgh

In een landschapspark ligt de voormalige havezate Old Ruitenborgh. Tot 2004 was hier het gemeentehuis van Vollenhove gevestigd. In het zuidelijke gedeelte van het park ligt de ruïne van kasteel Toutenborgh.Ga terug naar de Bentstraat, tweede weg rechts Bisschopstraat en fiets rechtdoor. Op no. 36 zit het Cultuur Historisch Centrum Vollenhove. De weg gaat over in Voorpoort. Hou bij T-splitsing links aan en ga na rotonde verder op Weg van Rollecate. Aan het eind linksaf De Weijert in (industriegebied). Steek de N331 over. Na ongeveer 50 m rechtsaf naar buurtschap De Moespot. Aan het eind van de weg ligt aan de linkerkant oud café de Moespot.

Old Ruitenborgh
Old Ruitenborgh

9Moespot

Het buurtschap Moespot lag op de weg naar Friesland. Het café is een kijkje waard: paard en wagen konden door de schuur rijden zonder te keren.Je gaat terug en linksaf De Leeuwte in, fiets steeds rechtdoor. Na ca 2600 m is links de dood lopende Oude Beulakerweg. Je fietst rechtdoor en na ca 500 m ben je terug bij het bezoekerscentrum.

Moespot
Moespot
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.