Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vissterfte op Tiengemeten door blauwalg

19 augustus 2020 | Mathieu Ogay

In een deel van het water op natuureiland Tiengemeten in het Haringvliet is de afgelopen dagen sprake van vissterfte. Bezoekers ervaren stankoverlast en werden geconfronteerd met tientallen dode vissen in het water en aan de waterkant. De dode vissen zijn inmiddels weggehaald. De vissen zijn gestorven door een zuurstoftekort in het water. Dit is het directe gevolg van blauwalg. Ook produceren blauwalgen toxische stoffen waar vissen aan dood kunnen gaan.

Tiengemeten

Blauwalg is een natuurlijk verschijnsel dat door een ongelukkige samenkomst van factoren in stilstaand water kan ontstaan. Regelmatig worden recreatieplassen afgesloten in verband met blauwalg, maar ook in grotere waterpartijen als het Haringvliet komt soms blauwalg voor. Boswachter Mathieu Ogay: “Blauwalg komt vooral voor bij aanhoudende warmte. Wanneer stilstaand water met daarin overmatig veel voedingsstoffen wordt opgewarmd, kan er blauwalg ontstaan”.

Risico blauwalg

De blauwalg op Tiengemeten bevindt zich in de Weelde, het kommoeras op het eiland. Dit water wordt in deze tijd van het jaar niet vernieuwd door water uit het Haringvliet. De waterstand in de Weelde is op dit moment binnen de marge van wat goed is voor de ontwikkeling van het kommoeras. Planten en vogels ondervinden geen last van blauwalg. Ook de hooglanders op Tiengemeten lopen geen risico, er is voldoende gezond drinkwater voor hen beschikbaar. Op plekken waar last is van blauwalg wordt actief vissen opgeruimd om verdere overlast te voorkomen. Mensen wordt geadviseerd om contact met water waarin blauwalg voorkomt te vermijden.

Aanvoer schoon water

Afgelopen week stond het waterpeil in het Haringvliet lager dan normaal in deze periode. Hierdoor was het niet mogelijk om schoon water in het gebied te laten stromen. Dankzij de regen van de afgelopen dagen is daar verandering in gekomen. Er kan nu af en toe wat schoon water uit het Haringvliet het gebied in stromen. Dit betekent niet direct het einde van blauwalg, maar wel een duwtje in de goede richting en wat nieuwe zuurstof voor de vissen. Uiteindelijk zal blauwalg vanzelf verdwijnen.

Speelnatuur veilig

Boswachter Mathieu Ogay benadrukt dat er geen enkel risico is voor bezoekers van Speelnatuur op het eiland: “Het water van Speelnatuur staat op geen enkele manier in contact met het water waar blauwalg is aangetroffen. Ook is er een goede doorstroming en wordt het water wekelijks getest op o.a. blauwalg. Het voldoet aan alle normen voor recreatief zwemwater”.

Boswachter Mathieu
Mathieu Ogay

Boswachter Zuid-Hollandse Eilanden