Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Een LC-lid stelt zich voor: Bert Lenten

Een kennismaking met Bert Lenten

Begin 2018 ben ik, na 17 jaar in Duitsland gewoond te hebben, teruggekeerd naar Nederland. Na mijn studie bosbouw, natuurbeheer en rentmeesterij ben ik de afgelopen 37 jaar werkzaam geweest bij Staatsbosbeheer,  Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en bij het Milieu Programma van de Verenigde Naties (VN). In 1996 kreeg ik de leiding over het Áfrican-Eurasian Waterbird Agreement (AEWA)’. Een internationaal verdrag ontwikkeld binnen de VN, dat zich richt op de bescherming van trekkende watervogels zoals kieviten, grutto’s, visdiefjes, ganzen, zwanen maar ook op pelikanen, flamingo’s, enz. Mijn taak was om dit verdrag te promoten en uit te bouwen. Landen over de streep te trekken om als lidstaat toe te treden en het verdrag te implementeren.
In 2011 ben ik overgestapt naar de moeder Conventie van het AEWA zijnde de ‘Convention on the conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)’. CMS houdt zich bezig met de bescherming van alle trekkende diersoorten of dat nou vlinders of walvissen zijn of alles wat daar tussen zit. Als plaatsvervangend uitvoerend secretaris heb ik me bezig gehouden met het aansturen van de 40 medewerkers en had ik tegelijkertijd de leiding over het team dat zich met de bescherming van zoogdieren bezig houdt. Mijn aandacht heb ik toen vooral gericht op Centraal Azië. In dit unieke gebied waar nog grootschalige migratie van o.a. antilopen voorkomt speelt CMS nu een actieve rol. Dat laatste is ook echt nodig om het voortbestaan van soorten zoals sneeuwluipaard, wilde kameel, saiga antilope, wilde yak te waarborgen.
Terugkomend op Natuurmonument, ik ben al sinds eind jaren zeventig lid en vandaar dat ik gehoor gegeven heb aan een oproep voor nieuwe leden voor de Ledencommissie Fryslân van Natuurmonumenten. Ik ben nu kandidaat lid. Nu ik gepensioneerd ben wil ik me graag wil blijven inzetten voor natuurbehoud. Tot slot, ik woon in Arum en mijn hobby’s zijn o.a. reizen, sportvissen en het houden van dieren.