Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Ledencommissie Friesland

Natuurmonumenten bezit en beheert in Fryslân in totaal zo'n 10.000 hectare natuur en het landgoed met theehuis De Slotplaats.

Natuurgebieden die variëren van de wadden (Schiermonnikoog) tot weidevogelgebieden (Skrok) en van bosjes (Flietsterbosk) en polders (Bantpolder) tot zeldzame hoogveengebieden (Fochteloërveen). Het zijn gebieden waar de Noorse stern, grutto en kraanvogel broeden, waar mosselbanken liggen, de zeldzame paddenstoel de verblekende wasplaat gevonden is en waar veel bezoekers genieten van de natuur.

In Fryslân wonen ongeveer 15.000 leden van Natuurmonumenten. De ledencommissie vertegenwoordigt u, de Friese leden, in de Ledenraad. De Ledenraad denkt en beslist over de hoofdlijnen van beleid. Via de ledencommissie kunt u uw suggesties voor de meningsvorming in de vereniging meegeven. De ledencommissie Fryslân bestaat uit vijf leden en enige kandidaat-leden.

Natuurmonumenten gaat mee met de maatschappelijke ontwikkelingen. Zo worden de leden meer bij het werk van de vereniging betrokken en worden veel activiteiten georganiseerd voor kinderen. Speciaal voor kinderen is het OERRR programma ontwikkeld.

Betrokkenheid

Het spreekt vanzelf dat wij als de leden van de commissie de doelstellingen van Natuurmonumenten onderschrijven. Wij willen de voelsprieten van de vereniging zijn. In de ledenraad kunnen wij wensen en opvattingen van leden naar voren brengen. Wij zoeken daartoe actief contact met de leden uit Fryslân. Wij zijn ook aanspreekpunt voor de leden van onze provincie. Wilt u onze commissie komen versterken? We zoeken momenteel versterking.

Heeft u vragen, wilt u ons iets laten weten of wilt u ergens aan deelnemen neem dan contact op met  Arnoud van de Ridder, telefoon: 06 - 30 10 59 81 of [email protected]

Ledenavond 5 november

Maandag 5 november organiseert de Ledencommissie Fryslân een avond Waddenbelevenissen en een korte jaarvergadering. Kijk hier voor de uitnodiging en meld je hier aan.

Ledenvertegenwoordigers gezocht

De Ledencommissie Fryslân van Natuurmonumenten bestaat uit een groep enthousiaste mensen, afkomstig uit verschillende delen van de provincie. Omdat we op dit moment geen vrijwilligers hebben vanuit Oost Fryslȃn, zijn we vooral op zoek naar leden uit deze regio. Maar leden uit heel de provincie zijn welkom om onze groep te versterken. Gezien de samenstelling van de ledenvertegenwoordiging zou het fijn zijn als ook vrouwen en jongeren reageren.

Kijk hier voor de vacature.

Meedenken via de Klankbordgroep

Vindt u het leuk om met ons mee te denken over allerlei onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het weidevogelbeheer, toezicht in de natuurgebieden, landbouw of recreatie? Dit kan door deel te nemen aan onze klankbordgroep. U krijgt dan periodiek een digitale nieuwsflits van ons, een uitnodiging om een kleine email-enquête in te vullen of om deel te nemen aan een themagesprek.
Wilt u deelnemen aan deze klankbordgroep, geef uw e-mailadres dan door aan onze contactpersoon Arnoud van der Ridder: [email protected] met vermelding van “ deelname klankbordgroep” .
Wilt u niet deelnemen aan deze klankbordgroep, maar wel graag de digitale nieuwsflits ontvangen. Ook dan kunt u uw e-mailadres aan Arnoud doorgeven, maar met vermelding van “ alleen nieuwsflits”. 

Nieuwsflits

De ledencommissie Fryslân informeert haar klankbordgroep enkele keren per jaar met een digitale nieuwsflits. Lees de nieuwsflits juni 2018.

Ledencommissie Friesland in beeld

De Ledencommissie Fryslân bestaat per januari 2018 uit vier leden en twee kandidaat leden. Op de ledenbijeenkomst in 2018 worden nieuwe leden benoemd.

Contactpersoon

Vragen kun je stellen aan onze contactpersoon Arnoud van de Ridder via de mail [email protected] of 06 - 30 10 59 81.

Jaarplan en jaarverslag

Jaarplan 2018

Elk jaar maakt de lc Fryslân een jaarplan. We bekijken aan welke activiteiten van de beheerders in onze provincie we een bijdrage kunnen leveren, we spreken af wie van ons voor de verschillende gebieden en thema's de antennefunctie vervult en aanspreekpunt is. En we bepalen welke zaken we als lc zelf de trekkersrol willen gaan vervullen.

Lees hier ons jaarplan 2018.

Jaarverslag 2017

De Friese Lc was betrokken bij de kwaliteitstoetsen van de duinen van Schiermonnikoog en van het Hegewiersterfjild. We waren in gesprek met studenten van de hogeschool om ze te betrekken bij het werk van Natuurmonumenten. We organiseerden een ledenbijeenkomst op de Friese  cultuurhistorische parel de Slotplaats. En op het eind van het jaar hielden we voor leden en belangstellenden een thema-avond over twee natuurherstelprojecten in het voormalige Zuiderzeegebied, namelijk de Marker Wadden en de Vismigratierivier.

Lees het complete jaarverslag 2017.

Activiteiten en bijeenkomsten