Ledencommissie Friesland

Natuurmonumenten bezit en beheert in Fryslân in totaal zo'n 10.000 hectare natuur en het landgoed met theehuis De Slotplaats.

Ledencommissie

Natuurgebieden die variëren van de wadden (Schiermonnikoog) tot weidevogelgebieden (Skrok) en van bosjes (Flietsterbosk) en polders (Bantpolder) tot zeldzame hoogveengebieden (Fochteloërveen). Het zijn gebieden waar de Noorse stern, grutto en kraanvogel broeden, waar mosselbanken liggen, de zeldzame paddenstoel de verblekende wasplaat gevonden is en waar veel bezoekers genieten van de natuur.

In Fryslân wonen ongeveer 14.300 leden van Natuurmonumenten. De Friese ledenvertegenwoordigers vertegenwoordigen de Friese leden in de ledenraad. Deze denkt en beslist mee over de hoofdlijnen van het beleid van de vereniging Natuurmonumenten. De ledenvertegenwoordigers vormen de kern van de ledencommissie. Via hen kunt u uw suggesties voor de meningsvorming in de vereniging meegeven. De ledencommissie werkt nauw samen met de beheereenheid die de Friese natuurgebieden en cultuurgoederen van Natuurmonumenten beheert.

Natuurmonumenten wil graag iedereen bij het werk van de vereniging betrekken. Dat kan door een lidmaatschap, maar ook door vrijwilligerswerk. Natuurmonumenten organiseert speciale activiteiten voor kinderen via het programma OERRR. Er zijn ook speciale OERRR-speelplekken, bijvoorbeeld bij de Slotplaats.

Betrokkenheid

Als leden van de ledencommissie willen wij de voelsprieten van de vereniging zijn. Wij zoeken daartoe actief contact met de leden in Fryslân. Dit doen we onder andere door het organiseren van bijeenkomsten en vragen aan de klankbordgroep. Wij zijn ook aanspreekpunt voor de leden van onze provincie. In de ledenraad brengen wij wensen en opvattingen van leden naar voren.

Heeft u vragen, wilt u ons iets laten weten of wilt u ergens aan deelnemen, neem dan contact op met onze secretaris Liesbeth Meijer via [email protected]

Nieuwsflits

De ledencommissie Fryslân informeert de Friese leden ( waarvan het emailadres bekend is bij de ledenservice van NM) enkele keren per jaar met speciaal Fries nieuws via een digitale nieuwsflits. Lees hier de laatst verschenen nieuwsflits (juni 2020).

Wilt u graag onze Nieuwsflits in uw e-mailbrievenbus ontvangen. Geef dan uw e-mailadres door aan de ledenservice via www.natuurmonumenten/contact met vermelding van “nieuwsflits ledencommissie Friesland”. 

Meedenken via de klankbordgroep

Vindt u het leuk om met ons mee te denken over allerlei onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het recreatie in de natuurgebieden, overgang naar natuurinclusieve landbouw en landbouwproducten, ons voedsel? Dit kan door deel te nemen aan onze klankbordgroep. U krijgt dan een paar keer per jaar een uitnodiging om een kleine email-enquête in te vullen of om deel te nemen aan een themagesprek.
Wilt u deelnemen aan deze klankbordgroep, geef uw e-mailadres dan door aan onze secretaris Liesbeth Meijer via het emailadres [email protected] met vermelding van “ deelname klankbordgroep”.

In april 2020 stelden wij de klankbordgroep enige vragen over hun beleving van de natuur in “de corona-tijd”. Lees hier de uitkomsten.

Ledencommissie Fryslân in beeld

De ledencommissie Fryslân bestaat per juli 2020 uit vier leden en twee kandidaat lid.

Contactpersoon

Vragen kun je stellen aan onze contactpersoon Liesbeth Meijer via de mail [email protected] of 06 - 33 18 04 29.

Versterking ledencommissie gezocht

De ledencommissie Fryslân van Natuurmonumenten bestaat uit een groep enthousiaste mensen, afkomstig uit verschillende delen van de provincie.

Draag je de natuur en het landschap van Fryslân een warm hart toe? Wil je, namens de leden van Natuurmonumenten uit Fryslân meedenken en-praten over het beheer en beleid van Natuurmonumenten en helpen leden te betrekken bij het werk van NM? Kom je dan eens oriënteren op wat we doen bij de ledencommissie.

Leden uit heel de provincie zijn welkom om onze groep te versterken. Gezien de samenstelling van de ledenvertegenwoordiging zou het fijn zijn als ook vrouwen en jongeren reageren.

Kijk hier voor de vacature.

Jaarplan 2020

Elk jaar maakt de lc Fryslân een jaarplan. We bepalen welke zaken we als lc gaan oppakken, waar we een trekkersrol in willen gaan vervullen en waar we meer ondersteunend zijn. We bekijken aan welke activiteiten van de beheerders in onze provincie we een bijdrage kunnen leveren en we spreken af wie van ons voor de verschillende gebieden en thema's de antennefunctie vervult en aanspreekpunt is. 

Ook dit jaar gaan we weer twee ledenbijeenkomsten organiseren, de klankbordgroep vragen stellen over beleidszaken, een aantal Nieuwsflitsen maken en de beheereenheden voorzien van extra handen bij publieksactiviteiten bijvoorbeeld in de voorjaarsvakantie in het Natuurmuseum.

Lees hier ons volledige jaarplan 2020.

Activiteiten en bijeenkomsten

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo