Ga direct naar inhoud

Een lid van de ledencommissie stelt zich voor: Liesbeth Meijer

Een kennismaking met Liesbeth Meijer, lid van ledencommissie Fryslân.

Friesland

Al in mijn kindertijd struinde ik met mijn moeder door de duinen of over het wad tijdens onze vakanties op Terschelling. Ik vaar, samen met mijn partner, regelmatig op de Waddenzee met ons skûtsje. We houden ervan om ergens voor anker te liggen en droog te vallen met het schip en dan de wondere wereld van de droogvallende wadden te observeren.

Vanaf mijn studietijd, Sociale Geografie, ben ik actief betrokken bij natuur- en milieubescherming. De bescherming van het waddengebied speelt daarin een centrale rol. Ik heb ongeveer 25 jaar voor de Waddenvereniging gewerkt, merendeel als actie coördinator. Omdat ik nu niet meer betaald werk, zet ik op andere manieren mijn capaciteiten en ervaring in voor natuur en landschap in Nederland.

Ik vind het belangrijk om samen met andere mensen zinnige en leuke activiteiten te ondernemen. En actief zijn in de Ledencommissie Fryslân van Natuurmonumenten combineert die beide zaken. Binnen de ledencommissie vervul ik al een aantal jaren de rol van secretaris, een spilfunctie samen met de voorzitter. Tevens verzorg ik samen met Elske Schuurmans de Nieuwsflits voor onze Friese leden.

Liesbeth Meijer