Ga direct naar inhoud
Nieuws

Broedseizoen gestart op het Rotterdams platteland

27 februari 2023 | Natascha Hokke

Meer en meer broedvogels keren terug vanuit het warme zuiden naar hun zomerhonk op het Rotterdams platteland. De grutto en tureluur zijn al in de polders gearriveerd. Eenmaal aangekomen is er weinig tijd voor de vogels om uit te puffen van de immens lange reis: een geschikte partner wordt uitgezocht, de vogels buitelen om elkaar heen en de eerste nesten zijn gemaakt. Dit kan maar één ding betekenen: het broedseizoen is begonnen!

Grutto op paal

Vogels zingen en kieviten buitelen

Voor boswachter Natascha Hokke van Natuurmonumenten is dit altijd het mooiste moment van het jaar. “Ik heb de eerste grutto’s weer gezien achter de Belevenisboerderij in Polder Schieveen!”, zegt ze enthousiast. “Samen met de gemeente Rotterdam en de lokale boeren hebben we hard gewerkt om Polder Schieveen weer geschikt te maken voor onze nationale vogel. Met groot succes, de afgelopen jaren is het aantal broedende weidevogels, waaronder dus de grutto, flink toegenomen in de polder.”

De cijfers bevestigen dit. In 2019 broedden er 29 paar grutto’s in deze polder. Na inrichting is dit in 2022 gestegen tot 55 paar. Niet alleen het aantal grutto’s groeit, ook de kievit steeg van 61 paar in 2019 naar 160 paar in 2022. De tureluur laat eenzelfde trend zien, namelijk 25 in 2019 naar 64 in 2022.

Tureluur

De tureluur met zijn feloranje poten

Rust voor de broedende weidevogels

De zeldzame weidevogelsoorten zoals de grutto en tureluur zoeken gebieden op waar ze relatief veel rust en ruimte vinden. “Daarom sluiten we Polder Schieveen in het broedseizoen (1 maart tot 1 juli) af, zodat de weidevogels hier zonder verstoring hun kroost kunnen grootbrengen”, aldus boswachter Natascha. “Zelf ga ik nu wekelijks naar het uitzichtpunt op de Hofweg om hiervandaan de weidevogels te bewonderen. We werken nog aan twee andere uitzichtpunten om - ook in het broedseizoen - optimaal van dit natuurschoon te kunnen genieten.”

Samenwerken met de boeren

In Nederland is al jarenlang een daling van 5% van het aantal broedende weidevogels te zien. Natuurmonumenten werkt samen met de boeren deze oer-Hollandse weidevogels te beschermen, onder andere op het Rotterdams platteland. “Dat ze de polders aan de noordrand van Rotterdam weer herontdekken, is erg goed nieuws. Hier moeten we zuinig op zijn!”, aldus boswachter Natascha Hokke.

Ook ecoloog Erica Koning van de gemeente Rotterdam is trots op de mooie resultaten. “Als land zijn we met elkaar verantwoordelijk om de weidevogels een thuis te bieden en te beschermen. Dan is het mooi dat wij als gemeente Rotterdam kunnen bijdragen door van Polder Schieveen een echt succesvol weidevogelreservaat te maken.”

Kievit kuiken

Een kievitkuiken

Weidevogels kijken met de boer

Om de wondere wereld van de weidevogel te ontdekken, kun je zelf op pad gaan, bijvoorbeeld langs de weidevogelhotspots ten noorden van Rotterdam en in Midden-Delfland.

Ook nemen boer en boswachter je graag mee op pad. Zonder de weidevogels te storen, kun je vanaf de hoge kar de nesten zelf ontdekken en observeren. Dit kan op 30 april, 7 & 19 mei bij boer Arie van der Berg, kaartjes zijn te koop via de activiteiten-agenda. 

Grutto's in Schieveen

Grutto's in Polder Schieveen

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter