Ga direct naar inhoud
Nieuws

Groene Kieskompas gelanceerd: jouw stem doet ertoe voor natuur en landschap in Zuid-Holland

02 februari 2023 | Natascha Hokke

Op woensdag 15 maart vinden de verkiezingen plaats voor de Waterschappen en Provinciale Staten. Deze verkiezingen zijn van groot belang voor natuur en landschap omdat de provincie over dit onderwerp steeds meer zeggenschap heeft gekregen. Het Groene Kieskompas helpt jou bij het bepalen van je stem.

Belevenisboerderij

Mogen er nieuwe woningen en bedrijventerreinen gebouwd worden in de open, groene landschappen? Wordt het oppervlak aan beschermde natuurgebieden uitgebreid? Bij dit soort kwesties zit de provincie achter het stuur.

Met jouw stem op 15 maart kun je invloed uitoefenen op de keuzes die de provincie hierover gaat maken. Om je te helpen bij het bepalen van uw stem lanceert Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, samen met IVN, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands Landschap het Groene Kieskompas.

Dit maakt inzichtelijk hoe de politieke partijen denken over natuur en landschap in Zuid-Holland en helpt jou bij het bepalen van je stem.

Klik hier naar het Groene Kieskompas Zuid-Holland >>

Kralingse bos

Met jouw stem heb je invloed op jouw leefomgeving

Belang van de provincie

Hoewel mensen in beperkte mate bekend zijn met de provinciale overheid, is de uitwerking van het provinciale beleid van grote invloed op de leefomgeving zoals iedereen die dagelijks ervaart. Zo bepaalt de provincie:

  • waar grootschalige woningbouw plaats mag vinden
  • waar bedrijventerreinen gebouwd mogen worden
  • waar het open en groene landschap behouden blijft

Ook staat de provincie aan de lat voor het beschermen en versterken van natuur en is een ambitieus provinciaal natuurbeleid van cruciaal belang om de insectensterfte terug te dringen, de weidevogels te beschermen en zorg te dragen voor een robuust netwerk van aaneengesloten natuur- en recreatiegebieden.

Op 15 maart bepaalt de kiezer hoe het de natuur en het landschap in Zuid-Holland de komende jaren zal vergaan.

Groene Kieskompas

Om invloed te hebben op de koers die de provincie de komende vier jaar gaat varen op het gebied van natuur en landschap is ieders stem op 15 maart van groot belang. Door het Groene Kieskompas te raadplegen op www.groenekieskompas.nl kun je zien wat de standpunten van de politieke partijen zijn op het gebied van natuur en landschap. Op basis hiervan kun je jouw groene hart laten spreken in het stemhokje op 15 maart.

Zomer Nieuwkoopse Plassen

De Nieuwkoopse Plassen, een natuurgebied in Zuid-Holland

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter