Ga direct naar inhoud
Nieuws

Grote zorgen om natuur in Zuid-Holland

15 april 2020 | Natascha Hokke

We hebben extra investeringen nodig in de Zuid-Hollandse natuur, juist nu. Dat is de kern van de brief die zeven natuurorganisaties deze week stuurden naar de Zuid-Hollandse statenleden. De provincie is verantwoordelijk voor het natuurbeleid en heeft afgelopen jaren samen met natuurorganisaties mooie plannen gemaakt. Het nieuwe provinciebestuur lijkt deze plannen echter niet door te willen zetten maar komt ook niet met alternatieven. Het lijkt er zelfs op dat er wordt bezuinigd op natuur. En dat terwijl de druk op de natuur in Zuid-Holland het grootst is van heel Nederland en de urgentie nog nooit zo hoog was. De natuurorganisaties uiten hun zorgen in de commissievergadering Klimaat, Natuur en Milieu van de Provinciale Staten die vanmiddag plaatsvindt.

Fietsen in Midden-Delfland, polder Rotterdam

Meeste inwoners, minste natuur

De druk op de groene ruimte is nergens in Nederland zo hoog als in Zuid-Holland. Zuid-Holland heeft van alle provincies de meeste inwoners maar de minste natuur (6% tegen gemiddeld 15%). Samen met de provincie waren we op weg om te investeren in natuur. Door werk met werk te maken, zou dit ook positieve effecten hebben op:

  • de lokale economie
  • de kwaliteit van de leefomgeving
  • het oplossen van de stikstofcrisis
  • de mogelijkheden om te recreëren
  • het tegengaan van en aanpassen aan klimaatverandering 
  • de verduurzaming van de landbouw

Door nu fors te bezuinigen op natuur lijkt de provincie een andere koers in te slaan. Groene programma’s en projecten zijn zonder overleg verdwenen. Anneklaar Wijnants van Natuurmonumenten: “Het kan toch niet zo zijn dat nu wij de natuur zó hard nodig hebben en de natuur ons, de provincie Zuid-Holland gewoon de andere kant op kijkt? We hopen dan ook dat de Provinciale Staten komende week het tij kunnen keren en dat de provincie haar wettelijke verantwoordelijkheid neemt voor het beschermen én versterken van de Zuid-Hollandse natuur.“

grutto

Investeren in natuur voor iedereen

Natuurbeheer en -ontwikkeling behoort namelijk tot de kerntaken van de provincie en er liggen wettelijke verplichtingen aan ten grondslag; de provincie moet haar natuur beschermen. Wijnants: “De noodzaak om te investeren in natuur is nog nooit zo groot geweest. Dat laten de stikstofcrisis en klimaatcrisis al zien. En nu, tijdens de coronacrisis, zoeken mensen de natuur op en wordt nog eens duidelijk hoeveel behoefte er eigenlijk is aan groene ruimte, rust en schone lucht.”

Anneklaar Wijnants van Natuurmonumenten: “De noodzaak om te investeren in natuur is nog nooit zo groot geweest."

De ambitie van de provincie is groot. De coalitie spreekt uit dat ze versneld natuurgebieden aan elkaar willen verbinden en dat de biodiversiteit in Zuid-Holland vergroot moet worden. Het geld is er. De plannen zijn er ook. Wat op dit moment mist, is de daadkracht om gewenste resultaten te behalen. Al 10 jaar lang blijft er bij de provincie aan het einde van het jaar in de pot natuur geld ‘over’ en dit wordt naar de reservepot verschoven. Met als resultaat; er wordt niet voldoende geïnvesteerd, de natuur in deze provincie gaat achteruit én er worden nu ook nog eens bezuinigingen doorgevoerd. Dat is een dubbele bezuiniging op het leefklimaat van de Zuid-Hollander.

In het gras liggen Zuidpolder

Toekomst

Iedereen is het erover eens: een robuuste natuur en een rijk landschap zijn onmisbaar én de voorwaarde voor een gezonde toekomst van onze kinderen. Daarom hebben zeven natuurorganisaties – Natuurmonumenten, Het Zuid-Hollands Landschap, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, IVN Natuureducatie, De Groene Motor, Wereldnatuurfonds en Vogelbescherming Nederland – samen plannen gemaakt; voor meer weidevogels, voor meer biodiversiteit, voor een groenblauwe leefomgeving, voor vrijwilligers en voor kinderen die de natuur keihard nodig hebben.

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter