Ga direct naar inhoud
Nieuws

Meer natuur in Bonnenpolder weer een stap dichterbij

24 juni 2020 | Natascha Hokke

De initiatiefnemers van het plan ‘Natuur in de Bonnenpolder’, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland, zijn verheugd dat het college van B&W van Rotterdam op 2 juni 2020 het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn diverse initiatieven voor de Bonnenpolder en Oranjebuitenpolder in Hoek van Holland opgenomen. Met dit besluit is het plan om de Bonnenpolder voor de toekomst te behouden als open polder én meer natuur in de provincie Zuid-Holland weer een stap dichterbij.

Visualisatie Bonnenpolder bij Hoek van Holland

Natuurontwikkeling in de Bonnenpolder

Meer natuur in de provincie Zuid-Holland is een wens die al jaren leeft. Deze drukbevolkte provincie heeft met 6% beschermde natuur het minste groen van Nederland en tegelijkertijd de meeste inwoners. De toekomst van de Bonnenpolder is al tientallen jaren onzeker. Oprukkende bebouwing is één van de bedreigingen voor het landschap en de natuur in de Randstad. In één klap 128 hectare natuur beschermen is een unieke kans en draagt bij aan een beter leefklimaat in deze dichtbevolkte regio.

Sandra Minnesma, van het Zuid-Hollands Landschap vertelt: “Onze droom is om in de Bonnenpolder in Hoek van Holland een groot, aaneengesloten natuurgebied te realiseren waardoor de polder ook in de toekomst open en groen blijft. Een natuurgebied dat we ontworpen hebben mét en vóór de omgeving. Het gebied krijgt een inrichting die past bij het bestaande landschap, de natuur krijgt veel meer ruimte en het wordt toegankelijker. Zodat mensen nog meer dan nu van het gebied kunnen genieten.”

Visualisatie Staelduinse Bos Bonnenpolder

Het plan

De eerste plannen voor een open en groene Bonnenpolder gaan al ver terug. In samenwerking met bewoners, lokale ondernemers en belangenorganisaties is in 2017 een ontwerp gemaakt voor ontwikkeling van een natuur- en recreatiegebied van totaal 128 hectare. Het gebied dat grenst aan het Staelduinse Bos, biedt straks veel meer ruimte voor natuur en recreatie. In een deel van het nieuwe natuurgebied komt ook ruimte voor natuurbegraven.

Behoefte aan natuur groter dan ooit

In 2019 oordeelde Rotterdamse raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte over het plan ‘Natuur in de Bonnenpolder’. De initiatiefnemers kregen de opdracht om samen met bewoners het plan nogmaals grondig tegen het licht te houden en verder uit te werken. Wethouder namens de VVD Bert Wijbenga (Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven) vindt het belangrijk dat de zorgen en wensen van bewoners in Hoek van Holland serieus worden bekeken en het plan waar mogelijk wordt aangepast. Dit is inmiddels gebeurd, de nodige onderzoeken hebben positieve uitkomsten opgeleverd en het plan is op diverse punten nog aangepast.

Sandra Minnesma: “Veel van de meedenkers zijn erg benieuwd wanneer we kunnen starten met de aanleg van het natuurgebied. Wij begrijpen dat goed, omdat we zien dat in de huidige tijd behoefte aan natuur en recreatie groter dan ooit is. We zijn dan ook blij met de stap die nu is gezet en kijken uit naar het definitieve besluit van de gemeenteraad.”

Visualisatie plan Bonnenpolder

Wat zijn de volgende stappen?

Na de zomervakantie zal het ontwerp bestemmingsplan door de gemeente Rotterdam zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze periode kan iedereen een zienswijze indienen om eventuele zorgen of punten waarover men enthousiast is te laten horen. De ontvangen zienswijzen worden vervolgens door het college van B&W van een reactie voorzien. Hierna wordt het bestemmingsplan met een ‘nota van beantwoording’ ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Rotterdam. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2021 zal zijn. 

Meer weten over de eerder genomen stappen en de ontwerpprocedure met alle betrokkenen? Kijk op www.natuurindebonnen.nl.

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter