Ga direct naar inhoud
Nieuws

Provincie Zuid-Holland moet meer doen om de afgesproken natuurdoelen te halen

25 september 2018 | Natascha Hokke

Een schep er bovenop! Dat is volgens 88% van de leden van Natuurmonumenten in Zuid-Holland nodig om te zorgen dat de in het verleden afgesproken natuurdoelen gehaald kunnen worden. Dit blijkt uit onderzoek dat de ledencommissie Zuid-Holland heeft uitgevoerd onder haar eigen leden. Willemijn Nagel, beleidsmedewerker bij Natuurmonumenten, is blij met deze uitkomst. “Wij hameren er bij de provincie al jaren op dat er meer geld en energie naar de bescherming en het versterken van de natuur moet. Dat onze achterban dit nu ook aangeeft, maakt het signaal naar de provincie krachtiger. Provincie, steek de handen uit de mouwen!“

Nieuwkoopse Plassen

Provinciale verkiezingen

In 2019 zijn de verkiezingen voor de nieuwe Provinciale Staten. Vereniging Natuurmonumenten heeft ter voorbereiding hierop een ledenraadpleging gehouden om te onderzoeken wat de standpunten van de eigen achterban is op het gebied van natuur en landschap. Bijna 4000 leden vulde de enquête in. Eén van de belangrijkste punten is het huidige natuurbeleid van de provincie. Als dit zo wordt voortgezet zullen deze natuurdoelen in 2027 maar voor 60% gerealiseerd zijn (in plaats van de beoogde 100%), zo heeft het Planbureau voor de Leefomgeving becijferd. Nagel: “Het is aan de politieke partijen in de om hier in hun verkiezingsprogramma een speerpunt van te maken, zij kunnen zelf het verschil gaan maken”.

Niet bouwen in open landschap en waardevolle gebieden

Voor 95% van de leden is het (zeer) belangrijk dat er natuur vlakbij is bij de keuze van een nieuwe woonomgeving. De provincie zou waardevolle open landschappen zodanig ruimtelijk moeten beschermen dat hier geen nieuwe woningbouw kan plaatsvinden. Willemijn Nagel is het hier volledig mee eens. “Afgelopen jaar de provincie bijvoorbeeld Midden-Delfland de status van Bijzonder Provinciaal Landschap gegeven. Dit is volledig terecht. De provincie moet zich nu dan ook sterk maken dat er geen infrastructurele plannen of woningbouw stukken van dit landschap afknabbelen. Want wat is dan de status van zo een titel”.

Grutto

Weidevogels en melk

De leden van Natuurmonumenten gaven ook aan dat de het beschermen van weidevogels een hoge prioriteit moeten houden. Dit kan door te kiezen voor kleinschaligere landbouw in combinatie met natuurbeheer, recreatie en zorg. 95% van de leden is ook zelf bereid meer te betalen voor een pak melk, als hierdoor meer broedgebieden kunnen worden ingericht voor weidevogels. Steun en leiding van de provincie is hierbij wenselijk.

Verkiezingen

Natuurmonumenten gaat er vanuit dat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s uitgebreid aandacht zullen besteden aan de bescherming van ruimte en natuur. Nagel: De provincie Zuid-Holland is met 3,5 miljoen inwoners natuurlijk enorm druk en levendig. Alleen is natuur en recreatie hierbij essentieel voor een prettig leefklimaat. De provincie heeft Zuid-Holland heeft afgelopen jaren ambitie getoond en mooie doelen gesteld. Het is nu aan de politiek om haar eigen gestelde doelen ook te behalen.

De resultaten

De uitkomsten van het onderzoek vindt u hier in de vorm van een samenvatting en de uitgebreide versie met de grafieken. De boswachters hebben de resultaten aangeboden aan de politieke partijen van de Provinciale Staten. Ook zullen de resultaten aangeboden worden aan de (kandidaat-)leden van de Provinciale Staten. De verkiezingen zijn op 20 maart 2019.

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter