Natuurgebied

Terworm

Terworm Naturumonumenten

Welkom in Terworm

Natuurgebied Terworm heeft nog echt de allure van een landgoed uit vroeger tijden met een fraai kasteel. Op de landerijen vind je landschapselementen zoals solitaire bomen, akkers, hoogstamboomgaarden, hagen en bloemrijke graslanden.

Natuurmonumenten

Boswachter van dit gebied

Meer over Terworm
 • Nieuws
 • Routes
 • Over het gebied

  Natuurgebied Terworm heeft nog echt de allure van een landgoed uit vroeger tijden met een fraai kasteel. Op de landerijen vind je landschapselementen zoals solitaire bomen, akkers, hoogstamboomgaarden, hagen en bloemrijke graslanden. Al ligt het gebied tussen meerdere wegen, je vindt er de rust.

  Kasteel Terworm Natuurmonumenten

  Wat kun je doen in Terworm?

  Van moeras tot kasteel

  Vlak bij Heerlen vind je Terworm, een prachtig afwisselend natuurgebied en landgoed. Wandel van laaggelegen moeras naar hooggelegen akkers en loofbossen. Loop over een holle weg, over een statige oprijlaan. Slinger langs de kronkelende beek en loop langs rechte grachten.

  Vergeet niet om langs kasteel Terworm, de ruïne Eyckholt en de hoeves te wandelen. Die geven het landgoed haar statige en historische sfeer!

  Vogelrijk gebied

  Dankzij de kleine landschapselementen is natuurgebied Terworm een ideale leefomgeving voor veel vogels, zoals appelvinken, puttertjes en geelgorzen. Het rijke dierenleven trekt ook roofvogels aan, zoals de torenvalk.

  Andere vogels die in Terworm voorkomen zijn grauwe vliegenvanger, koekoek, patrijs, veldleeuwerik. Langs de Geleenbeek kun je de ijsvogel tegenkomen. Ook dassen en reeën voelen zich thuis op het landgoed.

  Naast de vele vogels, vliegen er ook allerlei vlinders rond in de lente en zomer. De iepenpage is gesignaleerd, daarnaast vind je hier soorten als oranjetipje, koninginnepage, kleine vuurvlinder, icarusblauwtje en boomblauwtje.

  Rups koninginnepage

  Planten in het natuurgebied

  In het elzenbroekbos in natuurgebied Terworm vind je bijzondere planten en een bijzondere slak: de zeggekorfslak. Door de hoogteverschillen zijn er vochtige en droge plekken. Dit zorgt voor een goede voedingsbodem voor een gevarieerde plantengroei. In de vroege zomer bloeien hier witte munt, ijzerhard en aardaker. Andere planten die in Terworm voorkomen: witte munt kruidvlier, ratelaar, beemdkroon, klavervreter, keverorchis.

  Werk van Natuurmonumenten

  Natuurmonumenten zet zich zo veel mogelijk in om de typische kleine landschapselementen van het landgoed te behouden en te versterken. Zo heeft Natuurmonumenten meerdere nieuwe scheerhagen en hoogstamfruitboomgaarden aangelegd in het natuurgebied. Grazende schapen en aanvullend maaien zorgen er voor dat de bloemrijke gras- en hooilanden mooi open blijven en niet dichtgroeien.

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Huisregels

  Praktisch

  Verkennen

  Extra informatie

  Terworm

  Nieuws van de boswachter

  Direct naar

  logo