Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Voornes Duin

Voornes Duin Aalscholver

Ieder moment een ander landschap

In natuurgebied Voornes Duin breng ik altijd een bezoek aan het Quackjeswater en het Breede Water. Twee natuurlijke duinmeren waar ik altijd veel vogels zie. Een moment later wandel ik over het strand, door bloemrijke valleien en duingraslanden of luister ik naar zingende vogels in het struikgewas. Dat is natuurgebied Voornes Duin!

Han Meerman
Han Meerman

Boswachter van dit gebied

Meer over Voornes Duin
 • Nieuws
 • Routes
 • Agenda
 • Projecten
 • Over het gebied

  Natuurgebied Voornes Duin ligt op Voorne-Putten, in Zuid-Holland. Een bijzonder duingebied aan de kust, op slechts een half uur rijden vanaf Rotterdam. Voornes Duin staat bekend om de verschillende landschappen. Kom wandelen over uitgestrekte duinen, bloemrijke duingraslanden en vochtige valleien. Struin langs moeras, stille duinmeertjes en bos en ontdek de vele soorten planten en de bijzondere vogels die zich hier thuisvoelen. Net als de wandelaars, natuur- en dierenliefhebbers die graag Voornes Duin bezoeken.

  Een rijkdom aan planten

  Wist je dat meer dan de helft van alle soorten Nederlandse wilde planten voorkomt in Voornes Duin? Langs de wandelpaden bloeien bijvoorbeeld de bijzondere hondstong en koninginnekruid. In de duinvalleien groeien soorten als parnassia en slanke gentiaan. Herken je de vleeskleurige, paarse of geelwitte bloemen van de vleeskleurige orchis of een van de andere soorten orchideeën in de Schapenwei?

  Al deze planten trekken in het voorjaar veel vlinders aan. Gewone soorten, zoals de dagpauwoog en het bont zandoogje. Maar ook zeldzame soorten als het koevinkje en de kleine parelmoervlinder. Ze vliegen van bloem tot bloem om nectar te verzamelen of om hun eitjes te plaatsen.

  Voornes Duin geliefde broedplaats

  Voornes Duin is erg geliefd bij broedende vogels. Bijvoorbeeld in en rondom het Breede Water. Bij dit duinmeer broeden grote groepen aalscholvers. Maar ook de bergeend, kuifeend en slobeend brengen hier hun jongen groot. Met een beetje geluk spot je bij het duinmeer een vogel met goudkleurige ‘oortjes’: de geoorde fuut.

  Ook op andere plekken spot je veel verschillende vogels. Van roodborsttapuiten, nachtegalen en kuifeenden tot echte bosbewoners als de groene specht. Ze bouwen, net als bijna twee derde van de Nederlandse broedvogelsoorten, hun nest in natuurgebied Voornes Duin.

  Zeldzame vochtige valleien

  In Voornes Duin vind je vochtige en natte duinvalleien. De plantenrijkdom is enorm. Dit komt door een combinatie van kalkrijk zand, een afwisselend landschap en uitgekiend beheer. In Voornes Duin wordt, in tegenstelling tot veel andere duingebieden, geen drinkwater meer gewonnen sinds de jaren '60 van de 20e eeuw.

  Waterbos

  In het Waterbos werd vroeger hout gehakt van bomen en struiken voor gebruik. Het hakhoutbos en de omgeving groeide de laatste eeuw snel dicht. Om het gebied weer open en gevarieerd te maken verwijderde Natuurmonumenten plaatselijk bomen en struiken. Hierdoor komen typische dieren en duinplanten weer terug in het gebied. We herstellen het Waterbos tot een gebied met een grote variatie aan planten en dieren. Benieuwd naar het resultaat? Kom eens wandelen door het Waterbos.

  Quackjeswater

  Het Quackjeswater is een duinmeer dat ontstond in de 17de eeuw. In de loop van de tijd vormde zich een vochtig bos rond het meer. Over het wandelpad loop je door een sprookjesachtig bos rond het meer. Hier zie je vaak verschillende vogels. Eenden broeden hier bijvoorbeeld rond het duinmeer, maar ook grotere broedvogels, zoals de blauwe reiger, lepelaar en kleine zilverreiger.

  Zilverreigers en lepelaars in het Quackjeswater

  Het Quackjeswater is de eerste plek in Nederland waar de kleine zilverreiger tot broeden kwam. Deze spierwitte vogel brengt hier zijn jongen groot tussen de lepelaars. De lepelaars zijn in het voorjaar met hun kuif en lepelvormige snavel de meest opvallende vogels. Zij broeden in kolonievorm op een eiland in het duinmeer.

  Wandel de Breede Waterroute

  De wandelroute van de Breede Waterroute voert je langs droge duingraslanden, bloemrijke duinvalleien vol orchideeën en het grote duinmeer Breede Water. Hier bekijk je vanuit het uitkijkpunt allerlei vogels, zoals de kolonie aalscholvers!

  Wandel mee
  Voornes Duin

  De mooiste routes

 • Wandelen

  Wandelroute Quackjeswater in Voornes Duin, bij Hellevoetsluis

  Wandel rond het duinmeer Quackjeswater in Voornes Duin. Vanaf het uitkijkpunt heb je zicht op de broedkolonie van lepelaars en aalscholvers!

  • 2,93 km
 • Wandelen

  Wandelroute De Pan in Voornes Duin

  Wandel de Panroute in het duingebied Voornes Duin. Deze afwisselende wandelroute voert door open duin met stuivend zand, over het strand en langs vogelrijke bosranden.

  • 2,9 km
 • Voornes Duin

  Agenda

  Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Voornes Duin

  Nieuws

  Direct naar

  Voornes Duin

  Wat wij hier doen

  Beheren van zeldzame natuur

  Natuurmonumenten is erg actief in Voornes Duin. Dankzij Europees geld voor het project Dutch Dune Revival herstelden we het duinlandschap op grote schaal. We verwijderden struiken en bomen zodat zonlicht weer tot op de bodem komt. Echte duinplanten en duindieren keren nu vanzelf terug. Een echte kwaliteitsimpuls! Wil je helpen om blijvend van deze topnatuur te genieten? Word vrijwilliger en help ons bij het beheren van de paden of breng de planten- en insectensoorten voor ons in kaart.

  Word lid en help mee