Ga direct naar inhoud
Natuurgebied

Voornes Duin

Voornes Duin Aalscholver

Ieder moment een ander landschap

In natuurgebied Voornes Duin breng ik altijd een bezoek aan het Quackjeswater en het Breede Water. Twee natuurlijke duinmeren waar ik altijd veel vogels zie. Een moment later wandel ik over het strand, door bloemrijke valleien en duingraslanden of luister ik naar zingende vogels in het struikgewas. Dat is natuurgebied Voornes Duin!

Meer over Voornes Duin

Over het gebied

Natuurgebied Voornes Duin ligt op Voorne-Putten, in Zuid-Holland. Een bijzonder duingebied aan de kust, op slechts een half uur rijden vanaf Rotterdam. Voornes Duin staat bekend om de verschillende landschappen. Kom wandelen over uitgestrekte duinen, bloemrijke duingraslanden en vochtige valleien. Struin langs moeras, stille duinmeertjes en bos en ontdek de vele soorten planten en de bijzondere vogels die zich hier thuis voelen. Net als de wandelaars, natuur- en dierenliefhebbers die graag Voornes Duin bezoeken.

Diversiteit aan planten

Wist je dat meer dan de helft van alle soorten Nederlandse wilde planten voorkomt in Voornes Duin? Langs de wandelpaden bloeien bijvoorbeeld koninginnekruid, varens en wederik. In de duinvalleien groeien soorten als parnassia.

Al deze planten trekken in het voorjaar veel vlinders aan, zoals de dagpauwoog, het bont zandoogje en het icarusblauwtje. Ze vliegen van bloem tot bloem om nectar te verzamelen of om hun eitjes af te zetten.

Voornes Duin als broedplaats

In Voornes Duin kun je veel broedende vogels waarnemen. Bijvoorbeeld op en rondom het Breede Water. Bij dit duinmeer broeden grote groepen aalscholvers en brengen de bergeend en kuifeend hun jongen groot. 

Ook op andere plekken hoor je veel verschillende vogels. Van roodborsttapuiten, nachtegalen en kuifeenden tot echte bosbewoners als de grote bonte specht. Ze bouwen, net als bijna twee derde van de Nederlandse broedvogelsoorten, hun nest in natuurgebied Voornes Duin.

Zeldzame vochtige valleien

In Voornes Duin liggen natte duinvalleien. Je vindt er veel bijzondere plantensoorten. Dit komt door een combinatie van kalkrijk zand, een afwisselend landschap en uitgekiend beheer. Hier wordt, in tegenstelling tot veel andere duingebieden, geen drinkwater meer gewonnen sinds de jaren '60 van de 20e eeuw.

Waterbos

In het Waterbos werd vroeger hout gehakt van bomen en struiken. Het hakhoutbos en de omgeving groeide de laatste eeuw snel dicht. Om het gebied weer open en gevarieerd te maken, verwijderde Natuurmonumenten plaatselijk bomen en struiken. Hierdoor komen van oorsprong aanwezige dieren en duinplanten weer terug in het gebied, zoals de parnassia. Benieuwd naar het resultaat? Kom eens wandelen door het Waterbos.

Quackjeswater

Het Quackjeswater is een duinmeer dat ontstond in de 17de eeuw. In de loop van de tijd vormde zich een vochtig bos rond het meer. Op sommige plekken oogt het zelfs moerassig. Over het wandelpad loop je door een sprookjesachtig bos. Op de uitkijkpunten aan het water zie je vaak verschillende vogels. Eenden broeden hier bijvoorbeeld, maar ook grotere broedvogels, zoals de blauwe reiger en de lepelaar.

De lepelaars zijn in het voorjaar met hun kuif en lepelvormige snavel de meest opvallende vogels. Zij broeden in kolonievorm bij het duinmeer. Sinds kort broedt de grote zilverreiger op deze plek tussen de lepelaars.

Voornes Duin

De mooiste routes

Voornes Duin

Agenda

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Voornes Duin

Nieuws

Direct naar

Voornes Duin

Wat wij hier doen

Beheren van zeldzame natuur

Natuurmonumenten is erg actief in Voornes Duin. Dankzij Europees geld voor het project Dutch Dune Revival herstelden we het duinlandschap op grote schaal. We verwijderden struiken en bomen zodat zonlicht weer tot op de bodem komt. Echte duinplanten en duindieren keren nu vanzelf terug. Een echte kwaliteitsimpuls! Wil je helpen om blijvend van deze topnatuur te genieten? Word vrijwilliger en help ons bij het beheren van de paden of breng de planten- en insectensoorten voor ons in kaart.