Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurorganisaties merendeels positief over plannen windmolens en zonnevelden, grote zorgen in het Gooi

22 april 2020 | Eveline Blok

De Regio Noord-Holland Zuid heeft vandaag bekend gemaakt in welke gebieden ruimte wordt gezocht voor de productie van duurzame energie. De regio wil in 2030 met 44 windmolens, 500 hectare zonnevelden, en zonnepanelen op daken en parkeerplaatsen, 2,7 TWh duurzame energie opwekken.

windenergie

Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland , Goois Natuurreservaat en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland zijn positief over deze ambitie en vinden de inpassing hiervan in het landschap grotendeels acceptabel, maar maken zich grote zorgen over de plannen in het Gooi. In dit gebied is gekozen voor de plaatsing van 17 windturbines, waaronder 9 in het Gooimeer. Dit gebied is aangewezen als Natura 2000 en van groot belang voor watervogels.

In Amstelland zijn natuurgebieden als het weidevogelgebied Holendrecht en de Diemervijfhoek in beeld. De natuurorganisaties zijn van mening dat windturbines en zonnevelden niet thuishoren binnen beschermde natuurgebieden.

In de komende maanden nemen gemeenteraden, het bestuur van de Waterschappen en Provinciale Staten een besluit over de RES. Hoewel de natuur- en milieuorganisaties op onderdelen zeker positief zijn over de Concept RES Noord-Holland Zuid, vragen zij om de tijd te nemen om nieuwe zoeklocaties aan te wijzen. Hierdoor kan de plaatsing van windmolens en zonnevelden in bijvoorbeeld het Gooimeer en de Diemervijfhoek worden voorkomen.

Eveline Blok
Eveline Blok