Ga direct naar inhoud

Aangenaam .... dit is Team Salland-Twente

En wat doe je dan zoal als boswachter? Loop of fiets je de hele dag buiten? ‘Dat lijkt mij ook heerlijk!’ We vertellen graag waar we zoal mee bezig zijn. Heb je even?

Team salland-twente

Natuurbeheer en natuurbeleving

Het werk van de boswachters in Salland-Twente kun je grofweg indelen in twee overkoepelende taken: natuurbeheer en  natuurbeleving. Uiteraard is er onderling veel overleg. Sterker nog, we kunnen niet zonder elkaar. Beheerwerk vraagt soms om communicatie en er valt niet zoveel moois te beleven als er geen beheer is. Team Salland-Twente staat onder leiding van gebiedsmanager Jaap in ‘t Veld. We werken natuurlijk het liefst buiten! Maar we zijn ook vaak te vinden in onze kantoren erve Middelkamp, De Wakel en Eerde.

Natuurbeheer

Maaien, een bovenste bodemlaag weghalen, water vasthouden, een poelenplan maken of ongewenste begroeiing verwijderen. Werk voor de natuurbeheerders. Om de soortenrijkdom in de gebieden en het typerende cultuurlandschap te houden stropen we graag de mouwen op. Dat vraagt veel coördinatie met overheidsorganisaties, aannemers en ecologen. Ook het aansturen van een groep vrijwilligers die beheerwerkzaamheden verrichten hoort daarbij. En om eerlijk te zijn … af en toe is het ook gewoon een kwestie van zelf ‘aan de schop’.

Meten is weten

Kwaliteitsbewaking is ook een belangrijke taak van de natuurbeheerders. Voor elk gebied is er een toekomstvisie en zijn er tussentijdse kwaliteitstoetsen. Nauwkeurig brengen natuurbeheerders in kaart welke flora en fauna het goed doet of juist niet. Bij het verzamelen van data ondersteunen groepen vrijwilligers ons. Waterstanden worden bijgehouden, vogels en vlinders geteld.

Onze vastgoed-collega zorgt ervoor dat de pachtcontracten op orde zijn en controleert gebiedsgrenzen. Daarnaast voert hij gesprekken met verschillende pachters om samen te komen tot het beste beheer van onze gronden.

Communicatie en Beleven

De tweede groep collega’s richt zich op natuurbeleving. Ook marketing en communicatie vallen hieronder. Hoofddoel is het betrekken van bezoekers en andere geïnteresseerden bij ons werk. Hen binden aan onze vereniging en vragen of ze ons willen helpen. Een breed pakket aan werkzaamheden waarbij publieksvriendelijkheid prioriteit is.

Dat betekent aan de ene kant het toegankelijk houden van wandelroutes. Maar ook het online en via informatiepanelen communiceren over ons werk. Het ontwikkelen van excursies, evenementen en andere publieksactiviteiten horen hier ook bij. 

Aan de andere kant is het betrekken van de omgeving bij grote natuurbeheerprojecten één van de hoofdtaken. Zoals het inventariseren van meningen van buurtbewoners en de verslaglegging ervan. 

Verankeren in de samenleving

Voor wat betreft de marketing… Een klein deel van het beheer in Twente bekostigen we uit de verkoop van koffie en appeltaartjes in De Wakel. Daar zijn we best trots op. Bezoekers van Herberg de Pas op de Sprengenberg dragen bij door deel te nemen aan wandelingen met de boswachter. Deze publiekscontacten zorgen er ook voor dat we verankeren in de samenleving. En dit biedt weer mogelijkheden voor het uitbreiden van ons netwerk. Zo ontstond bijvoorbeeld ook het Bomenpartnerproject voor arboretum Poort Bulten.

Onze collega ‘public affairs’ is de bruggenbouwer tussen de beheereenheid en overheid, zoals bijvoorbeeld de provincie. Het is belangrijk dat bepaalde issues niet uit het oog van bestuurders verdwijnen. Enkele onderwerpen moeten wat ons betreft op de politieke agenda blijven staan. Onze standpunten blijven we daarom onder de aandacht brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitbreiding van het aantal BOA's en toezichthouders in Overijssel. 

Helpende handen

Gelukkig ondersteunen vrijwilligers ons werk. Denk aan een groep gidsen in het arboretum, promotievrijwilligers op de Sprengenberg of een groep die educatiewerk op zich neemt. In totaal ondersteunen in Salland-Twente 350 vrijwilligers ons werk. Dat vraagt aansturing maar zonder deze helpende handen krijgen we de klus niet geklaard.  

Ontmoeting met toezichthouder  

Onze toezichthouder houdt  samen met zijn groep ‘vrijwillige boswachters’ een oogje in het zeil in de gebieden. Een ontmoeting in het veld, is meestal een ontmoeting met de toezichthouder. 

Vragen?

Mail naar s[email protected]

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid