Dommeldal

Nieuws uit Dommeldal

 • t Heike
  13 oktober 2022 | Yvonne van Moll

  Beekdalherstel tussen Dommel en Keersop in Valkenswaard

  Beekdalherstel tussen Dommel en Keersop in Valkenswaard

 • woudaap
  09 september 2022 | Yvonne van Moll

  Nieuwe stuwen en duikers voor de vijvers van de Pastoorsweijer

  Herstel van waterhuishoudkundige kunstwerken van vijvers Pastoorsweijer

 • De Plateaux - bos
  09 september 2022 | Yvonne van Moll

  Werken aan meer variatie in de bossen van De Plateaux

  Soortenrijker en natuurlijker bos op De Plateaux

 • vogelkijkhut liskes
  23 mei 2022 | Yvonne van Moll

  Liskes: van voormalige kweekvijvers naar waardevolle natuur en waterbuffer

  Op 23 mei is samen met de partners gevierd dat het cultuurhistorische watersysteem weer zorgt voor bijzondere natuurwaarden en functioneert als waterbuffer.

 • krakeend
  17 december 2021 | Yvonne van Moll

  Herstel Pastoorsweijer in Bergeijk

  Opknapbeurt voor cultuurhistorische visvijvers Pastoorsweijer

 • certificaat immaterieel erfgoed
  21 oktober 2021 | Yvonne van Moll

  Vloeiweiden van De Plateaux op lijst van immaterieel erfgoed

  Tradionele bevloeiing van grasland staat op de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed

 • Woudaap
  11 oktober 2021 | Yvonne van Moll

  Vervolg herstel visvijvercomplex De Liskes van start

  De stuwen en duikers In visvijvercomplex De Liskes bij Bergeijk worden opgeknapt.

 • Hop
  05 september 2021 | Yvonne van Moll

  Hop broedt succesvol op De Plateaux-Hageven

  Afgelopen periode heeft deze markante vogel zich regelmatig laten zien op de Plateaux en heeft een paartje succesvol gebroed in het Hageven. Een mooi succes voor het herstel- en beheerwerk in natuurgebied De Plateaux-Hageven.

 • Brouwersweijer Bergeijk
  16 juli 2021 | Yvonne van Moll

  Natuurmonumenten koopt Brouwersweijer in Bergeijk

  Natuurmonumenten koopt met de Brouwersweijer een deel van het Natuurnetwerk Brabant aan.

 • Boer Peter van den Broek boert natuurinclusief
  18 juni 2021 | Natuurmonumenten

  Brabantse boer Peter van den Broek ”Natuurinclusief is eigenlijk zo logisch”

  Eigenlijk wilde hij biologisch gaan boeren. Toen dat (nog) niet haalbaar bleek, besloot Brabander Peter van den Broek wel meer rekening te houden met de natuur op zijn melkveebedrijf.

 • logo