Ga direct naar inhoud
Nieuws

Hop broedt succesvol op De Plateaux-Hageven

05 september 2021 | Yvonne van Moll

De hop wordt sporadisch waargenomen en broedgevallen zijn uiterst zeldzaam. Afgelopen periode heeft deze markante vogel zich regelmatig laten zien op de Plateaux en heeft een paartje succesvol gebroed in het Hageven. Een mooi succes voor het grensoverschrijdende herstel- en beheerwerk in het natuurgebied dat door Natuurpunt en Natuurmonumenten wordt beheerd.

Hop

Prachtkuif

De hop is een met zijn zwartgepunte kuif, lijkend op een indianentooi, een markante verschijning die gemakkelijk te herkennen is. Echter op de grond, waar ze hun voedsel zoeken zijn ze verrassend genoeg toch goed gecamoufleerd. Op de bodem scharrelen ze hun maaltje van kevers, rupsen, krekels en slakken bijeen. Ze broeden in holtes van bomen. Hun aanwezigheid verraden ze vaak met de kenmerkende vlinderachtige vlucht en de typische 'oepoepoe'-zang. De foto van deze hop met jong op Plateaux-Hageven is gemaakt door Hans Blox.

Variatie belangrijk voor de hop

Hoppen hebben open gebied met schraal grasland of heide nodig om voedsel te verzamelen en bomen en bos om te kunnen nestelen. En juist deze afwisseling is te vinden in het gebied Plateaux-Hageven. Op een relatief kleine oppervlakte is hier een grote variëteit aan landschappen te vinden. Moerassige gebieden worden afgewisseld met droge heide, beekdal, bos en historische vloeiweiden. Vanwege deze diversiteit kent De Plateaux-Hageven een rijke flora en fauna. Met dit jaar een opvallend hoog aantal krekels. Wie weet is daarom de keuze van de hoppen wel op De Plateaux-Hageven gevallen.

Grensoverschrijdende samenwerking

Al sinds 1995 werken Natuurmonumenten en Natuurpunt als zusterorganisaties samen aan het beheer van De Plateaux-Hageven. Van 2006 tot 2011 is in gezamenlijkheid gewerkt aan een grensoverschrijdend herstelplan voor het gebied. Oude landbouwgronden zijn geplagd om heide te ontwikkelen, oude vennen zijn uitgegraven en waterlopen zijn gedempt om galigaanmoerassen veilig te stellen. Het mozaïek van landschappen van De Plateaux-Hageven krijgt nog steeds meer kleur en kwaliteit. Eerder al zijn er bijzondere soorten als moerashertshooi en amazonemier gezien. Dit jaar, tien jaar na afronding van het project,  als kroon op het werk een koppeltje broedende hoppen.

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll