Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten koopt Brouwersweijer in Bergeijk

16 juli 2021 | Yvonne van Moll

Natuurmonumenten heeft via een openbare inschrijving bij het Groenontwikkelfonds Brabant 7 hectare grond aangekocht. De aanwinst staat bekend als de Brouwersweijer en is onderdeel van het visvijver- en vloeiveldcomplex langs de Beekloop. Het complex is een uitzonderlijk wetland op de hoge zandgronden en staat bekend om bijzondere water- en moerasvogels en grote aantallen bijzondere libellen.

Brouwersweijer Bergeijk

Bijzondere cultuurhistorie

De Brouwersweijer is een aanwinst in het natuurnetwerk vanwege de landschappelijke schoonheid en de cultuurhistorische waarde. In het verleden werd het perceel bevloeid met water uit de Beekloop, zodat hier hooi verbouwd kon worden. Op het perceel en in de omgeving zijn de structuren en de restanten van de waterregelwerken van het vloeiveldverleden nog prachtig zichtbaar. 

Samen aan de slag

Waterschap de Dommel en Natuurmonumenten slaan de handen ineen om hier de cultuurhistorische waarde te behouden en natuur te ontwikkelen. Door oude waterwerkjes te herstellen wordt de aanvoer van water vanuit de Beekloop weer mogelijk. Het gebied kan zo bij hoogwatersituaties worden ingezet als waterbergingsgebied. Ook gaat de grondwaterstand omhoog, waardoor er waardevol grasland en moerasnatuur ontstaat.

Droogte bestrijden

Het watertekort van de afgelopen jaren is voor Natuurmonumenten en Waterschap de Dommel de aanleiding geweest om grootschalige herstelmaatregelen uit te voeren in de omgeving van de Brouwersweijer. Een aantal zomers achter elkaar stokte daar de watertoevoer en vielen de vijvers van de Liskes en de Pastoorsweijer droog. Met het herstel van dijkjes, aanvoersloten en waterregelwerken houden we water in het gebied en willen we droogte zo veel mogelijk voorkomen. Water vasthouden is nodig om de meest kwetsbare delen van het visvijvercomplex te beschermen omdat deze cruciaal zijn voor de moerasvogels en libellen. Wanneer er voldoende water is, houden we in een groter gebied water vast en dragen we daarmee bij aan het aanvullen van de grondwatervoorraad in de omgeving.

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll