Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwe stuwen en duikers voor de vijvers van de Pastoorsweijer

09 september 2022 | Yvonne van Moll

Eerder dit jaar zijn de dijken en kades van de vijvers vrijgemaakt van begroeiing. Om het water in de vijvers weer te kunnen sturen zijn nieuwe stuwen en duikers nodig. In opdracht van Natuurmonumenten gaat aannemer Van der Ven vanaf 19 september aan de slag met het herstelwerk.

woudaap

Cultuurhistorisch visvijvercomplex

Visvijvercomplex De Pastoorsweijer maakt samen met o.a. De Liskes en de Brouwersweijer onderdeel uit van een eeuwenoud watersysteem met bijzondere natuurwaarden. De historie van de visvijvers gaat ver terug in de tijd. Maar de huidige stuwen en duikers, ook wel waterhuishoudkundige kunstwerken genoemd, zijn omstreeks 1950 aangelegd. Zowel de kades, dijken als kunstwerken zijn in slechte staat en toe aan een opknapbeurt.

Waterhuishouding

De Pastoorsweijer bestaat uit 3 grote en diverse kleine visvijvers. De vijvers kunnen door een systeem van sloten en stuwtjes worden gevuld en afgelaten, dit is belangrijk voor de regulatie van het water. Vroeger van belang voor de viskweek, heden ten dage voor het beheer van het water. Zo wordt wateroverlast bestreden en droogte voorkomen.

Werkzaamheden

Behalve het herstellen en vervangen van kunstwerken wordt de doorstroming van de aan- en afvoerkanalen verbetert. Specialistisch en nauwkeurig werk omdat de oude greppels en veenlagen van de vijvers niet aangetast mogen worden. Kades worden herstelt en de dijken op de juiste hoogte gemaakt, extra zandtransport is nodig om dit voor elkaar te krijgen.

Vogelkijkhut

Met het herstel van de visvijvers behouden we naast bijzondere cultuurhistorie, ook een belangrijk leefgebied voor (moeras)vogels en libellen. Een voedsel- en broedgebied voor vogels als woudaap en roerdomp maar ook voor soorten als de krakeend en de ijsvogel.

Om het vogelleven bij de vijvers te kunnen bewonderen komt er, na afronding van de werkzaamheden, een vogelkijkhut die uitzicht biedt over de vijvers. De dijken en vijvers blijven net als voorheen een rustgebied voor vogels en daarmee niet toegankelijk voor publiek.

Werkverkeer

Het pad dat naar de vijvers loopt blijft toegankelijk. Werkverkeer maar ook gebruik van het pad er kan daardoor enige overlast ontstaan door vervoersbewegingen. Naar verwachting en afhankelijk van de weersomstandigheden gaan de werkzaamheden enkele maanden duren.

Het herstelproject wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant.

Boswachter communicatie en beleven Yvonne van Moll
Yvonne van Moll