Ga direct naar inhoud
Nieuws

Boswachters redden vissen van droogte op landgoed Dorth

10 augustus 2022 | Jantine Wesselink

Vandaag hebben boswachters Bart en Guus op landgoed Dorth honderden vissen gered van de droogtedood. Met schepnet en emmer werden de vissen vanuit drooggevallen vijvers naar plekken met meer water verhuisd. Door de droogte van de afgelopen weken is het waterpeil in de vijvers, watergangen en poelen op het landgoed dusdanig laag dat ook de bewoners van het landgoed zich al zorgen maakten over het welzijn van de vissen.

Boswachters verplaatsen vis op Dorth ivm droogte

Opgedroogde vijvers

Wie nu op landgoed Dorth rondloopt ziet een treurig tafereel. Nagenoeg alle vijvers zijn opgedroogd, waardoor karkassen van drijfhout omhuld met een slijklaag ineens zichtbaar worden. Niet alleen een treurig gezicht, maar ook funest voor het waterleven. Gebiedsboswachter Bart Jansen legt uit: ‘Vissen kunnen in een drooggevallen poel of vijver natuurlijk geen kant op, daarover helpen we die vandaag een handje. Er waren exemplaren van bijna een meter en dik 10 jaar bij!”

peilschaal vijvers Dorth tonen dramatisch laag peil

deze peilschaal in een vijver op landgoed Dorth toont een dramatisch laag peil

Van oudsher waterrijk

Dorth ligt langs de Dortherbeek en is van oudsher een waterrijk landgoed. Vanaf 1960 trad verdroging op. Kikkers en salamanders kregen het steeds moeilijker en vogels als de nachtegaal verdwenen. Het waterschap nam maatregelen. Ook Natuurmonumenten droeg haar steentje bij door de slotgracht uit te baggeren en de vijvers, poelen en sloten schoon te maken. Amfibieën, vissen en de ijsvogel profiteren daar volop van.

Water vasthouden

De wateraanvoer vanuit de Schipbeek en het achterland is in droge perioden echter helaas niet gegarandeerd. Een thema dat met de afgelopen paar jaren van droogte zeer actueel is. Het vasthouden van water in het achterland is de grote opgave van de komende decennia. Water waar zowel natuur als de landbouw van kunnen profiteren in droge zomers. 

Extreme droogte en wateroverlast…Steeds vaker kampen we met de gevolgen van klimaatverandering. Met desastreuze gevolgen voor de Nederlandse natuur. Dat moet anders. We moeten het water opvangen en vasthouden en niet zo snel mogelijk afvoeren. Natuurmonumenten doet dit door klimaatbuffers aan te leggen. Help je ook mee? Kom in actie en maak je tuin of buurt klimaatproof!

bosvijver op Dorth 2008

een 's zomerse bosvijver op landgoed Dorth vol water (2008)

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink