Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuur versterken en gevolgen klimaatverandering opvangen

04 oktober 2022 | Ramona Fredriks

In natuurgebied Empese en Tondense Heide gaat Natuurmonumenten vanaf 10 oktober op enkele percelen aan de slag om water langer in het natuurgebied vast te houden en om de bovenste voedselrijke toplaag van de bodem te verwijderen. De oplossingen hebben tot doel de natuur te versterken en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Deze maatregelen zijn onderdeel van het Natura 2000-beheerplan landgoederen Brummen.

Empese en Tondense Heide natuur versterken en klimaatverandering opvangen

Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten realiseren samen de juiste omstandigheden waardoor de natuurlijke en afwisselende vegetatie in het Natura 2000-gebied Empese en Tondense Heide kan terugkeren. Natuurmonumenten heeft in de loop der jaren veel gronden kunnen aankopen en – met medewerking van een aantal omliggende grondeigenaren – veel kunnen doen voor het herstel van dit bijzondere natuurgebied. Tussen 2012 en 2014 zijn de eerste herstelmaatregelen uitgevoerd. Vanaf oktober 2022 wordt verder gewerkt in een ander deel van de Empese en Tondense Heide.

Herstel op basis van het oorspronkelijke reliëf

De percelen in het gebied die voorheen agrarisch werden gebruikt, worden op basis van het oorspronkelijke reliëf heringericht voor een betere waterhuishouding en natuurontwikkeling. Grofweg gaat het om het gebied tussen het Van Hasseltpaadje en de Lage Steenweg (1). De vennen aan weerszijden van de Lage Steenweg worden hersteld door de ingebrachte folie en grond te verwijderen. Ook wordt van enkele percelen de voedselrijke toplaag met decennialange bemesting verwijderd (2). Hierdoor krijgt nat schraalland met zeldzame plantensoorten als Spaanse ruiter, blauwe knoop en gevlekte orchis weer een kans.

 

Kaart Empese en Tondense Heide start werkzaamheden

Een aantal percelen wordt op basis van het oorspronkelijke reliëf heringericht voor een betere waterhuishouding en natuurontwikkeling (1). Ook wordt van enkele percelen de voedselrijke toplaag met decennialange bemesting verwijderd (2).

Projectpagina

Kijk voor meer informatie over dit project op de projectpagina van de Empese en Tondense HeideArtikel Nieuwe Veluwe

Nieuwe Veluwe, tijdschrift voor natuur en cultuur, publiceerde een uitgebreid artikel over de start van fase 2.  

 

Ramona Fredriks
Ramona Fredriks