Ga direct naar inhoud
Nieuws

Voortgang werkzaamheden Roukespeel in de Krang

22 mei 2023 | Kay Jans

Nu het zonnetje zich vaker laat zien, droogt de Grote Kouseykweg langzaam op. We verwachten de zandweg binnenkort te kunnen herstellen. Dat is nodig omdat het pad eind vorig jaar tijdens de uitvoering van natuurherstelmaatregelen her en der kapot is gereden door machines.

Grote Kouseykweg Roukespeel

Tijdens de uitvoering van natuurherstelmaatregelen vorig jaar, is de Grote Kouseykweg her en der kapot gereden door werkverkeer. Tegelijkertijd zette ook de aanwezige bever de weg plaatselijk onder water. Daarom werd de weg tussen Roekes en Breijbaan tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Die afsluiting geldt nog steeds. 

Herstel Grote Kouseykweg

Zodra de weg en het fietspad helemaal zijn opgedroogd, kunnen we deze opschonen en weer herstellen. Aannemer Roodbeen voert de werkzaamheden uit. Wanneer dat precies gebeurt, is afhankelijk van het weer en van de planning van de aannemer.

Definitieve afsluiting

Ondertussen onderzoekt gemeente Weert de mogelijkheid om de Grote Kouseykweg tussen Zigzagweg en Breijbaan definitief af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van plaatselijke grondeigenaren. Het voorgoed afsluiten van de zandweg is een gezamenlijke wens van de gemeente en Natuurmonumenten, ingegeven door veiligheid (voor weggebruikers) en rust (in het natuurgebied).

Rust en veiligheid

Door het werk van de bever komt de Grote Kouseykweg regelmatig plaatselijk blank te staan, met name in periodes met veel regenval. De onverharde weg wordt dan al gauw een modderpad, waardoor deze moeilijk begaanbaar is voor gewone auto’s en motoren. Het risico bestaat dat zij vast komen te zitten. Bovendien zorgen crossmotoren, trikes en quads meer dan eens voor overlast, schade en onveilige situaties in het bosgebied.

Bever

In en rond de Roukespeel zijn meerdere bevers actief. De dieren voelen zich thuis in het natuurgebied en mogen er ook zitten. Met hun knaag- en bouwactiviteiten verrijken ze de biodiversiteit en helpen ze mee om verdroging tegen te gaan. Hun dammen zorgen ervoor dat water in het gebied beter en langer vastgehouden blijft. Dat is precies wat Natuurmonumenten als beheerder van het gebied graag wil: een natuurlijke klimaatbuffer realiseren.

Uitdagingen

Hoe blij we als natuurbeheerder ook met de bever zijn, hij bezorgt ons ook wel eens de nodige uitdagingen. Zo hebben we nog niet alle geplande natuurherstelmaatregelen in het gebied kunnen uitvoeren. Bestaande hooilandjes aan de Grote Kouseykweg nabij de Zigzagweg willen we nog graag chopperen. Oftewel: de bovenste voedselrijke zode van gras weghalen. Zo ontstaat een meer schrale situatie waardoor karakteristieke plantensoorten nieuwe kansen krijgen om te kiemen. Dat werk kunnen we nog niet uitvoeren, omdat de bever ter plekke een dam heeft gebouwd en de perceeltjes flink onder water zet. We onderzoeken momenteel de kwaliteit van dat water en wat dat doet met de graslanden. Daarna bekijken we wat dat betekent voor ons beheer.

hooilandjes Grote Kouseykweg

De bever zet de hooilandjes aan de Grote Kouseykweg flink onder water.

Kay
Kay Jans