Ga direct naar inhoud
Nieuws

Alarmerende achteruitgang boerenlandvlinders Drenthe

17 december 2016 | Annerieke Velvis

Het gaat slecht met de typische vlinders van het Drentse boerenland. Tien van de twaalf boerenlandvlinders zijn achteruitgegaan. Dat blijkt uit de nieuwe Dagvlinderatlas van de Vlinderwerkgroep Drenthe.

Alarmerende achteruitgang boerenlandvlinders Drenthe

<h3>Vlinders in kaart</h2>
<p>Zaterdag 17 december presenteerde de Vlinderwerkgroep Drenthe trost de nieuwe verspreidingsatlas. Het is het werk van bijna 1.900 vrijwilligers, die op pad gingen om vlinders in kaart te brengen. Ze meldden tussen 2007 en 2015 samen ruim 225.000 vlinderwaarnemingen, verspreid over heel Drenthe. Gemiddeld komen er veertien soorten op elke vierkante kilometer in Drenthe voor. Op de rijkste plekken zelfs 33. De atlas maakt een vergelijking met de vlinders tussen 1990 en 2001.</p>
<h3>Klimaatverandering</h2>
<p>Uit alle gegevens blijkt dat het goed gaat met algemene soorten zoals het bijvoorbeeld het bont zandoogje en het icarusblauwtje. Ze voelen zich thuis op veel plekken en sommige soorten profiteren van de klimaatverandering. Vlinders die hoge eisen stellen aan hun leefomgeving hebben het moeilijk. Dat geldt zowel voor de boerenlandvlinders als voor vlinders van heide, hoogveen en schrale graslanden.</p>

placeholder

<h3>Stikstofdeken</h2>
<p>Natuurgebieden hebben last van verdroging en van vervuiling. Stikstof afkomstig van verkeer en landbouw komt als een deken terecht in de heide, hoogveen en schrale graslanden. Dat zorgt voor vergrassing van de heide en hoogvenen, waardoor bijzondere planten verdwijnen. Vlinders als gentiaanblauwtje, argusvlinder en heivlinder zijn afhankelijk van die planten en hebben het dus moeilijk. Andere vlindersoorten, zoals het oranje zandoogje, doen het beter in de natuurgebieden.</p>

placeholder

<h3>Eentonig landschap</h2>
<p>De verspreidingsatlas laat zien dat veel vlinders buiten de natuurgebieden weinig meer hebben te zoeken. De afgelopen vijftien jaar is het agrarisch gebied eentoniger geworden. Bermen, graslanden en weiden zijn minder bloemrijk en houtwallen en struiken verdwenen uit het landschap. Dat vertaalt zich in het verdwijnen van de vlinders. Op veel plekken waar de vlinders nog vliegen, zijn de aantallen veel lager dan vijftien jaar geleden.</p>
<p><a href="http://www.vlinderwerkgroepdrenthe.nl/">Het nieuwe boek 'Dagvlinders van Drenthe 2007-2015' is hier te verkrijgen.</a></p>

Annerieke Velvis